Mi takar valójában az offshore cég háttere és offshore cégalapítás a gyakorlatban

1. Mi fán terem az offshore cég?

Az alábbi pontokban azt mutatjuk be, hogy honnan ered az offshore jelentése, továbbá az offshore cég, valamint az offshore cégalapítás hátterét mutatjuk be.

Az offshore jelentése

Az offshore jelentése az angol nyelvből ered és parton kívülinek fordítják, azonban a kifejezést a köznyelvben olyan külföldi cégre szokták használni, amely a bejegyzése szerinti országban nem végez tevékenységet. Az offshore szó használata ebben az értelemben egy pongyola megfogalmazás, mivel az adójogban az offshore cég kifejezés nem létezik, ugyanis a legtöbb ország jogrendszerében meglehetősen összetett definíciót alkalmaznak az offshore cégek meghatározására, illetve általában az offshore elnevezést sem használják.

Az offshore cégek történelmi hátteréről és csoportosításáról az alábbi HVG-vel készült cikkeinkben további izgalmas részleteket olvashat ide (https://hvg.hu/brandchannel/crystalgroup_20190910_Offshore_regek_es_mondak_I_ami_a_torikonyvekbol_kimaradt) és ide (https://hvg.hu/brandchannel/crystalgroup_20191025_Offshore_regek_es_mondak__2resz_Fortelyos_adozas_igazgat) kattintva.

Tipikus offshore helyszínek

Az offshore cégalapítás egyik legismertebb helyszíne a Karib-térség. Hírnevét annak köszönheti, hogy az egyik legkorábbi modernkori offshore szabályozást vezették be itt, jóllehet az összes többi ismert helyszín (például: Seychelle-szigetek, Marshall-szigetek, Mauritius) nagyon hasonló rendszert működtet. Gyakran nevezik ezeket az offshore helyszíneket adóparadicsomoknak is. Az adóparadicsomok legfontosabb jellemzői:

 • Offshore adózás: a vállalkozásoknak nincs vagy minimális a jövedelemadó fizetési kötelezettsége amennyiben bejegyzése szerinti országban nem véget tevékenységet. Fontos, hogy a többi elvonás, költség is minimális legyen.

 • Biztonság: jogi garanciák biztosítják a tulajdonosok korlátozás nélküli rendelkezési jogát a cég vagyona felett. Feltétel a politikai stabilitás is.

 • Diszkréció: a cég végső haszonélvezőinek adatait teljes diszkrécióval kezelik. Kérésre névleges tulajdonosokat biztosítanak.

 • Bürokráciamentesség: nincs könyvelési kötelezettség, nem kell bevallásokat, jelentéseket, kimutatásokat készíteni.

 • Rugalmasság: a cég vagyona bármikor, bármilyen célra könnyen és gyorsan felhasználható.

 • Infrastruktúra: az offshore helyszínek rendelkeznek fejlett infrastruktúrával: telekommunikáció, bankrendszer, közlekedés, szakértői hálózat.

A világon ma nagy számmal léteznek olyan területek, amelyek a fenti feltételekkel rendelkeznek, és az adótervezés rendelkezésére állnak, valamint gyakran alkalmazzák vagyonvédelemre is.

Az offshore cégek nyújtotta vagyonvédelmi lehetőségekről tovább tájékozódhat ide (https://www.portfolio.hu/befektetes/20200503/maganvagyonok-karantenban-a-virus-a-nemzetkozi-vagyonkezeles-terkepet-is-atrajzolja-429082) kattintva, ha megnézi a Portfolióval készült videó interjúnkat.

Az offshore cég jogi háttere

A tipikus offshore helyszíneken többnyire létezik egy külön törvény, amely kifejezetten az offshore cégekre, illetve az offshore cégalapításra vonatkozik. Jellemzően az offshore céget ezekben a jogszabályokban International Business Company-nak (továbbiakban: IBC) nevezik. Az IBC tehát részben az offshore cég cégjogi szinonimájának tekinthető. Az offshore cégeknek, vagyis az IBC-nek az alábbiak a legfontosabb jellemzői:

 • Az offshore cégalapítás csak helyi cégszolgáltató ügynökön keresztül történhet.

 • Nincs megkötés az offshore cég igazgatója és részvényese tekintetében.

 • Nincs kötelezően befizetendő alaptőke.

 • Az offshore cég nem végezhet helyben tevékenységet.

 • Az offshore cégnek nem kell adóznia a nyeresége után, csak egy éves fix díjat kell fizetnie a nyilvántartó hatóság részére.

 • Az offshore cégnek nem kell beszámolót, illetve adóbevallást benyújtania a helyi hatóságok részére.

A diszkréció jelentése offshore cégek esetében

A tipikus offshore helyszínek esetében a diszkréció jelentése azt takarja, hogy az offshore cégeknek nem kell bejelenteniük a nyilvántartó hatóság részére az igazgató és a részvényes személyét. Néhány helyszín esetében ez változott és legalább az igazgatót be kell jelenteni, viszont az európai államokhoz képest a diszkréció ezen szintje még mindig jelentősnek tekinthető. Abban az esetben, ha ezt az adatot nem kell jelenteni, akkor a cégszolgáltató ügynök feladata, hogy a diszkréció jegyében bizalmasan kezelje ezeket az adatokat. A legtöbb offshore helyszín esetében a diszkréció magasabb szintje érhető el bizalmi vagyonkezeléssel, magánalapítványokkal, illetve magántőke alapokkal.

Ezekről a lehetőségekről az alábbi rádió interjúkban hallhat még részleteket ide (https://millasreggeli.hu/penzugyek/kristaly-tisztan/ezoterikus-vagyonkezelesi-formak/) és ide (https://millasreggeli.hu/penzugyek/stroman-e-bizalmi-vagyonkezelo/) kattintva.

2. Mire figyeljünk az offshore cégalapítás során?

Az alábbi pontokban azt mutatjuk be, hogy amennyiben valaki offshore cégalapításon gondolkodik, akkor milyen árakkal és költségekkel kell számolnia, valamint ismertetjük az ügymenetet offshore cégalapítás esetén.

Offshore cégalapítás

Az offshore cégalapítás során cégszolgáltató ügynökhöz kell fordulni, aki engedély alapján végzi a tevékenységét. Az engedély meglétéről célszerű előzetesen tájékozódni. Az offshore cégalapítás egyszerű folyamat, ugyanis a cégszolgáltató ügynökök erre külön formanyomtatványt alkalmaznak, amelyhez mellékelni az alapító ügyfél személyes okmányait is. Ezt követően a cégszolgáltató ügynök képviseli az ügyfelet a cégbejegyző hatóság felé. Az offshore cégalapítási díjak megfizetését követően a bejegyzés időtartama rövid, jellemzően néhány nap.

Offshore cégalapítás árak

Az offshore cégalapítás árak azon múlnak első sorban, hogy milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az ügyfél. Értelemszerűen olcsóbb az offshore cégalapítás ára, akkor ha csak a cégbejegyzést rendeli meg az ügyfél, amely jellemzően

 • a cégszolgáltató ügynök munkadíját,

 • a székhelyszolgáltatást,

 • a cégalapítási illetéket, valamint

 • a céges dokumentumokat és

 • azok postázását tartalmazza.

Ezt tekinthetjük egyfajta alapfelszereltségnek.

Az offshore cégalapítás ára drágább lesz, ha az ügyfél további szolgáltatásokat rendel meg, úgy mint hitelesítés a cégiratokon, bizalmi vagyonkezelés a tulajdonosi viszonyok tekintetében, stb. Az offshore cégalapítás árak esetében gyakori hiba az ügyfelek részéről, hogy begyűjtenek offshore cégalapítási árlistákat több szolgáltatótól és csupán ezek alapján döntenek, pedig célszerű a konkrét üzleti célra személyre szabott árajánlatot kérni. Sokan lepődnek meg azon, hogy a nap végén az offshore cégalapítási árak többe kerültek, mint gondolták, mert nem jutott eszükbe, hogy ha az offshore cég leányvállalatot alapít, akkor az alapfelszereltségen kívül további iratokra is szükség lehet. Emiatt érdemes mindig egy konzultáción átbeszélni a konkrét igényeket és ez alapján kérni pontos árajánlatot, mert az offshore cégalapítási árlista félrevezető lehet. Fentieken túl az offshore cégalapítás árak eltérőek lehetnek helyszínenként, viszont jelentős különbségek az offshore helyszínek között nem szoktak lenni.

Az offshore cégalapításhoz szükséges dokumentumok

Az offshore cégalapításról sokan azt gondolják, hogy személyes okmányok nélkül lehetséges, ez viszont tévedés. Az összes offshore helysínen a cégszolgáltató ügynököknek meg kell győződniük az ügyfelük kilétéről. Ez az ügyfél-azonosítás jellemzően útlevél, személyi igazolvány és lakcímigazolás alapján történik. Amennyiben az offshore cégben egy másik cég lesz tulajdonos, akkor pedig ezt a társaságot is be kell azonosítani.

Az offshore cégek megújítása

Az offshore helyszíneken úgy működnek a cégek, hogy évente, vagyis a cégbejegyzést követő 1 éve elteltével kell egy ún. megújítási díjat fizetni a nyilvántartó hatóság részére a cégszolgáltató ügynökön keresztül. A cégszolgáltató ügynökök is ehhez az évfordulóhoz igazítják munkadíjukat és a székhelyszolgáltatást is. Ily módon az offshore cégalapítás árak tekintetében nem csak egyszeri díjjal, hanem egy évente visszatérő kiadással kell számolni, azonban ez jellemzően alacsonyabb, mint az alapítási költség.

3. Hogyan működik az offshore cég?

A következő részben arról lesz szó, hogy az offshore cégalapítás milyen feltételekkel lehetséges, továbbá melyek azok a tevékenységek, amelyek tiltottak még offshore cégek részére is.

Az offshore cég neve

Az offshore cég alapításához általában szükséges egy cégszolgáltató ügynök, amely a székhelyet biztosítja és ellátja a kapcsolattartási feladatokat a cégnyilvántartó hatóság felé. A Az offshore cégalapítás előtt 2-3 nevet érdemes kigondolni, amelyet a cégszolgáltató leellenőriz, jellemzően a visszaigazolás 1 nap alatt megtörténik, tehát még időben kiderül, hogy foglalt-e a kiválasztott cégnév. A legtöbb offshore helyszínen a cégnév nem tartalmazhat olyan utalást, amely engedélyköteles tevékenységet talál, például bank, biztosító, egyetem.

Székhelyszolgáltatás

Az offshore cég székhelyét a cégszolgáltató ügynök biztosítja. A társaság jellemzően nem végezhet gazdasági tevékenységet a székhelyén, viszont más jellegű tevékenységet folytathat (például taggyűlés). Ennek tisztázására mindig érdemes figyelmesen megvizsgálni az offshore cég társasági szerződését, amely tartalmazza az ide vonatkozó szabályokat. Az elmúlt időszakban számos offshore helyszín kezdte el alkalmazni a valós gazdasági jelenlét szabályait. Ezt azt jelenti, hogy néhány tevékenység esetében nem elég csupán székhelyszolgáltatást igénybe vennie az offshore cégnek, hanem ténylegesen kell irodával rendelkeznie.

Offshore engedélyek

Pénzügyi szolgáltatások és szerencsejáték esetén sokan próbálkoznak azzal, hogy mivel az offshore cég nem végez helyben tevékenységet, ezért nincs szüksége hatósági engedélyre. A legtöbb offshore helyszín esetében akkor is szükség van ilyen engedélyre, ha nem helyben végzik a tevékenységüket. Azokon a helyszíneken bejegyzett offshore cégekkel pedig nem szoktak sokra menni az ügyfelek, ahol nem kell ilyen engedélyt kérni, mert az offshore cég számláját vezető bank 100%-os biztonsággal kérni fog engedélyt és a legkevésbé sem lesz elnéző az engedély hiánya esetén, hiába fog arra hivatkozni az ügyfél, hogy az offshore cég bejegyzése szerinti ország szabályai szerint nincs szükség ilyenre.

Az offshore bankszámlanyitás

A legtöbb offshore helyszínen nem előírás, hogy az offshore cég rendelkezzen a bejegyzése szerinti országban bankszámlával. Sőt, az sem kötelező, hogy a társaság rendelkezzen egyáltalán bankszámlával. Számos olyan állam létezik, amely olyan offshore banki engedélyeket bocsát ki, amelyek nem jogosítják fel a pénzügyi intézményt arra, hogy a helyi piacról legyenek ügyfelei, ugyanakkor korlátlan mennyiségben fogadhatnak külföldi ügyfeleket. Az offshore bankszámlanyitás előtt nagyon fontos meggyőződni arról, hogy valóban rendelkezik-e az offshore bank ilyen engedéllyel. Az offshore bankszámlanyitás jellemzően hosszabb folyamat szokott lenni, hiszen az ügyfél-átvilágítást részletesen elvégzik az offshore számla megnyitása előtt.

4. Offshore cégalapítás lépésről-lépésre

A lenti részben azt mutatjuk be, hogy az offshore cégalapítás folyamata hogyan történik a gyakorlatban.

Az offshore cégalapítás menete és időtartama

Miután az ügyfél kiválasztotta a cégnevet és ezt megerősítette a nyilvántartó hatóság, a cégszolgáltató ügynök megfizeti a cégalapítási illetéket, illetve igazolja, hogy a cégalapításnak fennállnak a törvényi feltételei. A legtöbb offshore helyszín esetében a cégbejegyzés innentől számítva csak néhány napot vesz igénybe. Önmagában az offshore cégalapítás egyszerű és gyors folyamat, viszont emiatt sokan elfeledkeznek a buktatókról. Ezekről a gyakori offshore cégalapítási hibákról ide kattintva (https://kiszamolo.hu/kulfoldi-cegalapitas-nem-olyan-egyszeru-az/) talál további részleteket:

Az offshore cég iratai

Az offshore cég, vagy IBC leginkább a részvénytársasági formához áll közel, vagyis előre meghatározott névértékű és számú részvényekből áll és a tulajdonosok felelőssége csak a cég vagyonáig áll fenn. Az offshore cég a regisztrációját követően jellemzően az alábbi dokumentumokkal rendelkezik:

 • Cégbejegyzés igazolása

 • Alapító okirat

 • Igazgatói kinevezés

 • Részvényigazolás (bemutatóra szóló részvények már csak néhány offshore helyszínen elérhetőek, de ebben az esetben is letétbe kell helyezni őket a visszaélések elkerülése érdekében)

5. Gyakori hibák az offshore cégalapítás során

Az alábbi fejetekben azt taglaljuk, hogy melyek azok a hibák, amelyeket általában elkövetnek azok akik nem vesznek igénybe szakszerű offshore tanácsadást.

Az offshore cég jelentése adójogi értelemben

Az offshore cégalapítás során az egyik leggyakoribb hiba, hogy nem vesznek igénybe adózási és jogi tanácsadást és emiatt nincsenek tisztában az offshore cégekre vonatkozó jogszabályi háttérrel. Önmagában az offshore cégalapítás nem illegális, viszont az offshore céggel folytatott tevékenység könnyen azzá válhat, ha az ügyfél nincs tisztában a jogi korlátokkal. Az offshore cégalapítás előtt mindenképpen tisztában kell lenni az ellenőrzött külföldi társaság és az alacsony adókulcsú államból származó jövedelem szabályaival.

Ezekről a szabályokról és a tipikus offshore cégalapítási hibákról az alábbi cikkekben olvashat részletesen ide (https://hvg.hu/brandchannel/crystalgroup_20200205_Offshore_regek_es_mondak_3_A_nemzetkozi_adozas_haloszobajaban) és ide (https://kiszamolo.hu/az-offshore-cegek-magyarorszagi-megitelese-2017-to/) kattintva.

Offshore bankszámla

Mielőtt az ügyfél belevágna az offshore számlanyitásba az alábbi szempontokat célszerű mérlegelni, hiszen nagyok sok tévhit kering az offshore számlák körül.

 • Sokan azt gondolják, hogy az offshore bankok tárt karokkal várják az ügyfeleket és megtiszteltetés számukra, ha egy ügyfél őket választja. Ez hatalmas tévedés, ugyanis ezeket a bankok fokozott kockázatot vállalnak, emiatt pedig alaposabban megvizsgálják az offshore ügyfeleket. Ennek a folyamatnak pedig logikus következménye, hogy az offshore számla megnyitása jóval hosszabb ideig tart, hiszen több kérdést tesznek fel és számos dokumentumot kérnek.

További gyakori hiba az offshore bankszámlanyitás előtt, hogy az ügyfél azt gondolja, hogy bármelyik európai bank szívesen nyit bankszámlát az offshore cégnek. Az az általános tapasztalat, hogy az európai bankok főként európai cégeknek nyitnak számlát. Nem látják szívesen az Európán kívüli cégeket, ha mégis, akkor többnyire olyan helyszínek jöhetnek számításba offshore számlanyitásra, amelyek nem szerepelnek az Európai Unió feketelistáján, illetve, amelyek kötöttek adóegyezményt a tagállamokkal. Az offshore helyszínekkel kapcsolatban a feketelistákról az alábbi linken található rádió interjúban hallhat további információkat, ide (https://millasreggeli.hu/cimke/adoparadicsom/) kattintva.

Az offshore bankok esetében az anonimitás és diszkréció jelentése manapság nem abban áll, hogy lehetséges anélkül offshore számlát nyitni, hogy bank tudná, hogy ki az ügyfele, hanem ez arra vonatkozik, hogy nem adnak ki könnyen adatot harmadik személynek. Ez a fajta banktitok jelentős csorbát szenvedett az elmúlt évben az automatikus banki adatcserének köszönhetően. Erről részletesen ebben a cikkünkben (https://kiszamolo.hu/automatikus-adatcsere-egyezmeny-kozel-a-hatarido/) olvashat. Nem vonatkozik minden cég offshore bankszámlájára ez a kötelezettség, de ennek érdekében érdemes szakszerű tanácsadást igénybe venni. Ezen (https://kiszamolo.hu/automatikus-adatcsere-egyezmeny-kozel-a-hatarido/) a linken további információkat tudhat meg az offshore bankszámlákkal kapcsolatos adatcseréről.

Amennyiben érdeklik Önt az offshore cégekkel, offshore cégalapítással, offshore bankszámlákkal kapcsolatos hírek, akkor kövessék az alábbi linkeken elérhető blogunkat, Facebook és Linkedin oldalunkat:

https://crwwgroup.net/blog/

https://m.facebook.com/crystalworldwide/

https://www.linkedin.com/company/crystal-worldwide-ltd

Az egyes offshore helyszínekkel kapcsolatban pedig az alábbi linkeken találhat részletesebb iránymutatást:

https://crwwgroup.net/kulfoldi-cegalapitas/

Amennyiben további kérdése lenne, akkor lépjen kapcsolatba velünk a +36 1 383 0333 számon! Adózási, jogi és pénzügyi szakembereink várják Önt egy díjtalan konzultációra a 1145 Budapest, Amerikai út 59. szám alatti irodánkban!

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Virágzó aranyvízum biznisz

A koronavírus nem csak a mindennapjaikat, hanem az aranyvízumprogramokat is átalakította. A szupergazdagok most olyan útlevelet vásárolnának, ami vírus-szempontból biztonságos országba szól. Az utazási korlátozások enyhülésével pedig tovább pöröghet az…

Bővebben >>>

Világszerte csökken a társasági nyereségadó

Az elmúlt évtizedekben közel harmadával csökkent a társasági nyereségadó a világban – állapította meg a Tax Foundation 208 országot vizsgáló felmérése. A leginkább Európában érzékelhető csökkenés ebben az adónemben, a…

Bővebben >>>

Vegyen földet Abu Dhabi-ban!

A külföldi állampolgárok és a külföldiek tulajdonában lévő vállalkozások mostantól szabadon vásárolhatnak földterületet és ingatlant Abu Dhabi befektetési övezeteiben, közölte a nemzeti hírügynökség. Eddig a külföldi befektetők csak bérleti megállapodást…

Bővebben >>>

Végre valódi bankot épít a Vatikán

Új rendeleteket fogadott el Ferenc pápa a Vatikán bankja kapcsán, kötelezővé téve többek között a külső könyvvizsgálatot. Az elfogadott rendeletek egy több mint hat éves banki reformfolyamat újabb mérföldkövét jelentik.…

Bővebben >>>