Menedzsment- és részvényesi szolgáltatás

A menedzsment-szolgáltatás keretében ügyfeleinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a részükre alapított társaság vezetését és képviseletét szakmai igazgató lássa el. A vállalkozás képviselete során a szakmai igazgató szerződéseket írhat alá, nyilatkozatokat tehet, valamint átadhatja ezen jogait más személyeknek meghatalmazás formájában. A szakmai igazgató a cég működtetésével kapcsolatos teendők szakszerű teljesítéséről is gondoskodik, valamint figyel arra, hogy a vállalkozás eleget tegyen minden olyan kötelezettségének, amelyet a cég bejegyzése szerinti ország szabályai előírnak. Fontos továbbá kiemelni, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén a szakmai igazgató neve szerepel a cégnyilvántartásban (amennyiben az adott országban ez nyilvános adat), mint a társaság képviselője.

Leggyakrabban a kényelem és a diszkréció érdekében veszik igénybe a menedzsment-szolgáltatást, azonban adóilletőség szempontjából is jelentőséggel bír, hogy a társaság igazgatója helyi személy-e, illetve mely országban fejti ki a tevékenységét. Az adóügyi illetőség egy speciális jogi fogalom, amely azt fejezi ki, hogy a vállalkozás melyik országgal áll adózási szempontból a legközelebbi kapcsolatban. A világ számos állama úgy vélekedik, hogy egy külföldi cég a bejegyzése szerinti országában nem rendelkezik adóilletőséggel, ha az igazgatója egy másik országban látja el feladatait. Amennyiben a szakmai igazgató a cég bejegyzése szerinti országában fejti ki a tevékenységét (pl.: szerződést ír alá), akkor ez a körülmény elősegíti, hogy a vállalkozás tényleges adóilletőséggel rendelkezzen ebben az államban.

A részvényesi szolgáltatás keretében biztosítunk a vállalkozás részére olyan részvényest, aki az ügyfél helyett gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ez a különleges tulajdonosi pozíció több országban törvényileg szabályozott lehetőség, amelyet nemzetközi szinten ’trust’ néven szoktak emlegetni. A részvényes nyilatkozatot ad ki erről a jogviszonyról, melyben rögzíti azt is, hogy az ügyfél érdekében és iránymutatásainak megfelelően végzi tevékenységét. A nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy minden vagyoni előny az ügyfelet illeti meg. Mivel számos helyszínen a cégek tulajdonosaira vonatkozó adatok nyilvánosak, a részvényesi szolgáltatást azoknak ajánljuk, akik számára fontos a társaság tulajdonosi szerkezetére vonatkozó információk bizalmas kezelése.

írjon nekünk: