Kockázati- és magántőkealapok létrehozása

A befektetési alapok koncepciója a 17-18. században született meg a kontinentális Európában, a holland kereskedők fénykorában. Adriaan van Ketwich 1774-ben hozta létre az első befektetési alapot „Egységben az Erő” elnevezéssel. Manapság zárt végű alapnak hívnánk, ugyanis elsősorban saját magának, üzlettársainak és ügyfeleinek hozta létre. A vezérgondolat az volt, hogy több kisbefektető pénzét egy közös „kalapba” gyűjtsék össze annak érdekében, hogy egy nagyobb vagyontömeget képezve olyan befektetéseket valósíthassanak meg, amelyeket önállóan nem tudnának.

A magántőkealap. mint vagyongazdálkodási forma Magyarországon egyelőre kevésbé ismert fogalom, de magánszemélyek és intézményi befektetők számára egyaránt jó alternatívát jelenthet. Ebben a bejegyzésben górcső alá vesszük, mit is jelent a kockázati- és magántőke, milyen törvények vonatkoznak rá, illetve kiknek, és milyen céllal érdemes befektetni.

Mi az a kockázati- és magántőke?

A magántőke (angolul: private equity) a tőzsdén nem jegyzett cégek számára biztosít anyagi forrásokat. A magántőkét új termékek kifejlesztésére, új technológiák bevezetésére, forgótőke bõvítésére, felvásárlásokra, vagy a cég mérlegének javítására nyújtják.

A magántőkealap fogalma:

A magántőkealap tehát egy alternatív befektetési alap, amelynek az elsődleges célja vállalatok, vállalatrészek megszerzésének finanszírozása. Ez azt jelenti, hogy a magántőkealap elsősorban gazdasági társaságokat alapít és vásárol, ezt követően pedig tőkét biztosít részükre, azaz finanszírozza a működésüket. A magántőkealap megváltoztathatja a céltársaság tulajdonosi struktúráját, ugyanis gyakran részesedést kér a tőke biztosításáért cserébe.

A kockázati tőke fogalma:

A kockázati tőke (angolul: venture capital) kizárólag korai fázisban lévő vállalkozásoknak nyújtott tőke, amelyet a cég indításához, korai fejlesztésekhez vagy terjeszkedéshez nyújt a befektető. Fontos megjegyezni, hogy itt a befektető a magasabb kockázat miatt magasabb hozamot is vár el. A kockázati tőkealap tehát szintén egy alternatív befektetési alap, amelynek célja vállalkozások fejlesztésének a finanszírozása, tőkéjének jelentős részét kizárólag a vállalati fejlődés kezdeti szakaszában lévő vállalkozásokba fektetheti be. A kockázati tőkealap tekinthető úgy is, mintha a magántőkealap egyik speciális válfaja lenne, hiszen a vállalkozások beindításához és a kezdeti szakaszban történő fejlesztésükhöz vagy terjeszkedésükhöz használják fel a magántőkét.

Kik lehetnek kockázati- és magántőke befektetők?

A befektető az a személy, aki a befektetési alapkezelővel (vagy más befektetővel) kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac, a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Az alapba befektető személy szinte bárki lehet, de számos korlátozás létezik ezen a területen, ugyanis mind az alap tevékenysége, mind a befektető háttere kizárhatja a befektetőt bizonyos befektetésekből. A magántőke befektetőket a gyakorlatban két nagy csoportra oszthatjuk: intézményi befektetők és magánszemélyek, illetve a magánszemélyek által irányított cégek.

Üzleti angyalok

A kockázati- és magántőke befektető magánszemélyeket üzleti angyaloknak szokták nevezni. Ők saját vagy az általuk irányított cég vagyonából fektetnek be az induló vállalkozásokba. Magánszemélyként lényegében hitelt nyújtanak, külső tőkét biztosítanak, helyettesítve ezáltal az intézményes kockázati tőkét. A befektetés révén sokszor tulajdonrészt is szereznek és aktívan részt vesznek a cég irányításában. Érzelmileg is kötődnek a kezdő cégekhez, mert nemcsak pénzzel, hanem tanácsokkal is támogatják azokat. Ezáltal ún. okospénzt biztosítanak. Magyarországon is egyre többen látnak lehetőséget a feltörekvő startupokban. Az üzleti angyalok itthon

  • jellemzően pár millió forinttól 50 millióig fektetnek be,
  • A convertible note finanszírozási formát választják (üzletrésszé konvertálható, jellemzően rövid lejáratú tagi kölcsön).

Céljaik pedig általában a következők:

  • Tőkenyereség: egy adott időszak, életciklus után kivehető részesedés.
  • Folyó jövedelem: folyamatosan, időről időre kivehető részesedés.
  • Üzleti hírnév, személyes márkaépítés: olykor szakmai indíttatásból, lehetőséget keresve vágnak bele egy érdekes vállalkozás kezdeti szakaszának finanszírozásába.

Intézményi befektetők

A kockázati kockázati- és magántőkealapokat alapkezelők hozzák létre. Az alapkezelők a tőkealapba különböző befektetőket vonnak be (például: bankokat, biztosítókat vagy más tőkealapokat). Az alapkezelő feladata ezután az összegyűjtött tőkét befektetni (ez természetesen szabályok alapján, a befektetőkkel egyeztetve történik).

Az intézményi befektetők ritkán folynak bele a cég napi szintű vezetésében, ott, ahol befektettek. A tőkén kívül hosszú távú stratégiai tanácsokkal, illetve kapcsolatrendszerükkel tudják segíteni az induló vállalkozásokat.

magántőkealap létrehozása

Kockázati- és magántőkealapok létrehozása, adózása

A befektetési alap a legtöbb országban a törvény szerint jogi személynek minősül. Az alap képviseletét az alapkezelő látja el. A befektetési alap tehát jogképes, a cselekvőképességet pedig az alapkezelő biztosít számára. A befektetési alap jogi személyisége az MNB nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A befektetési alapoknak több verziója is létezik, viszont cégcsoportunk jellemzően

  • kockázati- és
  • magántőkealapok

területén tud segítséget nyújtani. Ezeken kívül még értékpapír-, illetve ingatlanalapként lehet találkozni velük.

Az alap nem minősül a társasági adó alanyának, ezért az alapban keletkező nyereség után az alapnak nem merült fel adófizetési kötelezettsége. Az alapon csak „átfolyik” a nyereség, hiszen az alapnak a célja, hogy hozamot fizessen a befektetők részére. Ily módon az alapban keletkező nyereség után a befektetőket terheli majd adófizetési kötelezettség a kapott hozamok alapján. Ugyanakkor kiterjedhet bizonyos esetekben az alapra, vagy az alapkezelőre a különadókról szóló törvény.

A kockázati- és magántőkealapok létrehozása egy bonyolult folyamat, amelynek során sok előírásnak kell megfelelni. Cégünk az egész folyamat során segítséget tud nyújtani több országban.

Amennyiben érdeklik a kockázati- és magántőkealapok, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha bővebben is érdekli a téma, tekintse meg YouTube videónkat:

írjon nekünk: