Kockázati- és magántőkealapok létrehozása

Mi az a kockázati- és magántőke?

A magántőke (angolul: private equity) a tőzsdén nem jegyzett cégek számára biztosít anyagi forrásokat. A magántőkét új termékek kifejlesztésére, új technológiák bevezetésére, forgótőke bõvítésére, felvásárlásokra, vagy a cég mérlegének javítására nyújtják. A magántőkealap tehát egy alternatív befektetési alap, amelynek az elsődleges célja vállalatok, vállalatrészek megszerzésének finanszírozása. Ez azt jelenti, hogy a magántőkealap elsősorban gazdasági társaságokat alapít és vásárol, ezt követően pedig tőkét biztosít részükre, azaz finanszírozza a működésüket. A magántőkealap megváltoztathatja a céltársaság tulajdonosi struktúráját, ugyanis gyakran részesedést kér a tőke biztosításáért cserébe.

A kockázati tőke (angolul: venture capital) kizárólag korai fázisban lévő vállalkozásoknak nyújtott tőke, amelyet a cég indításához, korai fejlesztésekhez vagy terjeszkedéshez nyújt a befektető. Fontos megjegyezni, hogy itt a befektető a magasabb kockázat miatt magasabb hozamot is vár el. A kockázati tőkealap tehát szintén egy alternatív befektetési alap, amelynek célja vállalkozások fejlesztésének a finanszírozása, tőkéjének jelentős részét kizárólag a vállalati fejlődés kezdeti szakaszában lévő vállalkozásokba fektetheti be. A kockázati tőkealap tekinthető úgy is, mintha a magántőkealap egyik speciális válfaja lenne, hiszen a vállalkozások beindításához és a kezdeti szakaszban történő fejlesztésükhöz vagy terjeszkedésükhöz használják fel a magántőkét. 

Kik lehetnek kockázati- és magántőke befektetők?

A magántőke befektetőket két nagy csoportra oszthatjuk: intézményi befektetők és magánszemélyek, illetve a magánszemélyek által irányított cégek.

Üzleti angyalok

A kockázati- és magántőke befektető magánszemélyeket üzleti angyaloknak szokták nevezni. Ők saját vagy az általuk irányított cég vagyonából fektetnek be az induló vállalkozásokba. A befektetés révén sokszor tulajdonrészt is szereznek és aktívan részt vesznek a cég irányításában.

Intézményi befektetők

A kockázati kockázati- és magántőkealapokat alapkezelők hozzák létre. Az alapkezelők a tőkealapba különböző befektetőket vonnak be (például: bankokat, biztosítókat vagy más tőkealapokat). Az alapkezelő feladata ezután az összegyűjtött tőkét befektetni (ez természetesen szabályok alapján, a befektetőkkel egyeztetve történik). 

Az intézményi befektetők ritkán folynak bele a cég napi szintű vezetésében, ott, ahol befektettek. A tőkén kívül hosszú távú stratégiai tanácsokkal és kapcsolatrendszerükkel tudják segíteni az induló vállalkozásokat.

Kockázati- és magántőkealapok létrehozása

A befektetési alap a legtöbb országban jogi személynek minősül. Az alap képviseletét az alapkezelő látja el. A befektetési alap tehát jogképes, a cselekvőképességet pedig az alapkezelő biztosít számára. A befektetési alap jogi személyisége hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A befektetési alapoknak több verziója is létezik, viszont cégcsoportunk jellemzően kockázati- és magántőkealapok területén tud segítséget nyújtani. A kockázati- és magántőkealapok létrehozása egy bonyolult folyamat melynek során sok előírásnak kell megfelelni. Cégünk az egész folyamat során segítséget tud nyújtani több országban. Vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot itt.