Ciprus cégalapítás

Ciprus átlátható adórendszerrel, tartósan alacsony adóterheléssel és rugalmas cégjogi szabályozással csalogatja a külföldi befektetőket. A ciprusi bankrendszer válsága nem érintette ezeket a szabályokat, ezért továbbra is az egyik legjobb európai cégalapítási helyszín.

Ciprus cégalapítás

A  ciprusi cégalapítás előnyei

A 12,5%-os társasági adókulcs kedvező adókörnyezetet biztosít a ciprusi vállalkozások részére. Ráadásul ez az adómérték nem a legalacsonyabb az EU-ban, melynek következtében a többi tagállam nem tekint offshore cégalapítási helyszínként Ciprusra. A társasági adón kívül a belföldi cégeknek évente egy fix, 350 EUR összegű illetéket is meg kell fizetniük a költségvetés javára. Emellett Cipruson számos jövedelmet mentesítenek a helyi szabályok a társasági adó alól. Ciprus egyik legnagyobb előnye, hogy az értékpapírok eladásából származó nyereség adómentesnek minősül. Az értékpapírok meghatározását tágan értelmezik, ugyanis a céges üzletrész (részesedés) és a portfolió-befektetés is ebbe a körbe a tartozik. A ciprusi vállalkozások által kapott osztalék ugyancsak mentes a társasági adó alól. A helyi társaságok által külföldre kifizetett osztalék, jogdíj és kamat pedig teljes mértékben mentesek a forrásadó alól. Mindezeken túl Ciprus egyike azon országoknak, amely a legtöbb nemzetközi adóegyezménnyel rendelkezik, amely további lehetőséget biztosít az adótervezésre.

A ciprusi cégalapítás feltételei

Cipruson a Limited cégforma a legelterjedtebb. A Limited esetében az alaptőkének legalább 1.000 EUR-nak kell lennie, azonban ezt nem kötelező befizetnie a részvényeseknek. A társaságnak elegendő egy igazgatóval, egy cégtitkárral és egy részvényessel rendelkeznie, akik lehetnek külföldi személyek is, viszont a ciprusi adóilletőség fenntartása érdekében célszerű belföldi személyt megbízni az ügyvezetéssel és a cégtitkári teendőkkel. Nincsenek megkötések arra vonatkozóan sem, hogy ezen személyeknek cégnek vagy természetes személynek kell lenniük. A helyi cégbíróság az igazgató, a cégtitkár és a részvényes adatait nyilvántartja. A társaságnak rendelkeznie kell egy helyi címmel, amely a vállalkozás székhelye. A vállalkozás a székhelyét bármikor áthelyezheti egy másik országba.

A cégnek beszámolót kell készítenie a tevékenységéről, melyet könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni, mielőtt benyújtják a helyi hatóság részére. Fontos kiemelni, hogy a társaság beszámolója nem minősül nyilvános adatnak.

Ciprus cégalapítás

írjon nekünk: