Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelés olyan szerződéses viszony, ahol a vagyon eredeti tulajdonosa a vagyonrendelő, teljes vagyonát vagy annak egy részét átruházza a bizalmi vagyonkezelőre, azzal a céllal, hogy a bizalmi vagyonkezelő a rá ruházott vagyont:

 • kezelje,
 • adminisztrálja,
 • gyakorolja a tulajdonosi jogokat,
 • értékét megőrizze és gyarapítsa,
 • a vagyonrendelő által meghatározott kedvezményezettnek vagy kedvezményezetti körnek kiadja.

A bizalmi vagyonkezelés szereplői

A bizalmi vagyonkezelésnek három szereplője van: a bevezetőben is említett vagyonrendelő és vagyonkezelő, illetve a kedvezményezett. Mind a három szereplő lehet természetes vagy jogi személy is. Mind a három szerepet betölthetnek többen is, általában ez a vagyonrendelőknél és a kedvezményezetteknél szokott megvalósulni.

Bizalmi vagyonkezelésbe szinte bámilyen vagyonelem adható, de az alábbiak szoktak a leggyakrabban előfordulni:

 • Ingatlan
 • Ingóság
 • Értékpapír
 • Vagyoni értékű jog
 • Lejárt és még nem lejárt követelést

A bizalmi vagyonkezelés jogi sajátosságai

 • A kezelt vagyon a legtöbb országokban nem tekinthető adóalanynak (adózási szempontból transzparens), míg néhány országban önálló adóalanynak minősül és saját adószámmal is rendelkezik.
 • A megfelelő időben átadott vagyon nem része sem a hagyatéknak, sem pedig a házastársi vagyonközösségnek, illetve a hitelezők sem támaszthatnak igényt rá. 
 • Számos országban az üzletszerűen végzett bizalmi vagyonkezelés pénzügyi engedélyköteles tevékenység.
 • A kezelt vagyon nem jogképes, ezért nevében a bizalmi vagyonkezelő jár el.
 • A vagyonrendelő jelöli ki a kedvezményezetteket, illetve a kedvezményezetté válás idejét, feltételeit, a részesedés mértékét, formáját, vagy a kedvezményezetti státusz megszűnését. Kedvezményezett lehet akár a vagyonrendelő, továbbá meg nem született személy is.

Amennyiben érdeklődik a bizalmi vagyonkezelés által nyújtott lehetőségekről, vagy netalán szeretné összehasonlítani több ország bizalmi vagyonkezelési megoldásait, akkor keresse fel kollégáinkat az itt található elérhetőségek valamelyikén.