Luxemburg

Luxemburg cégalapítás

Luxemburg tagja az EU-nak és az egyik legfejlettebb pénzügyi központjaként tartják számon. A helyi jogszabályok kedveznek a cégalapításnak, valamint az adórendszerüket is ennek megfelelően alakították ki.

Société Anonyme (SA) és a Société à Responsabilité Limitée (SARL) a legnépszerűbb társasági formák. Az SA a nyílt részvénytársaságnak megfelelő társasági forma, melyben a részvényesek felelőssége a hozzájárulásuk összegéig terjed. Az SARL zártkörűen működő részvénytársaság, amelyben a részvényesek felelőssége korlátozott. Az SA esetében legalább 31.000 EUR, míg az SARL esetében minimum 12.500 EUR alaptőkével kell rendelkeznie a vállalkozásnak. Mindkét társaságnak elegendő egy igazgatóval és egy részvényessel rendelkeznie, amelyek lehetnek külföldi személyek is, viszont az adóilletőség fenntartása érdekében célszerű belföldi személyt megbízni az ügyvezetéssel. Nincsenek megkötések arra vonatkozóan sem, hogy ezen személyeknek cégnek vagy természetes személynek kell lenniük. A helyi cégbíróság csak az igazgató adatait tartja nyilván. A társaságnak rendelkeznie kell egy helyi címmel, amely a vállalkozás székhelye.

A luxemburgi társaságokat gyakran SOPARFI (Société de Participation Financiére) néven is emlegetik, azonban sem cégjogilag, sem adózási szempontból nincs külön nevesítve ilyen cégforma. A SOPARFI elnevezés mégis az adózás oldaláról közelíthető meg leginkább, ugyanis egy olyan vállalkozási formát takar, amely kizárólag holding vagy finanszírozói tevékenységet folytat. Ennek keretében a luxemburgi cégek által kapott osztalék adómentesnek minősül, feltéve, hogy az osztalékot fizető leányvállalatban legalább 10%-os részesedése áll fenn, vagy a részesedés értéke eléri az 1.2 millió EUR-t. Ugyancsak mentesülnek a társasági adózás alól a leányvállalatokban fennálló részesedések értékesítésén elért bevétel azzal a megkötéssel, hogy legalább 10%-os, vagy 6 millió EUR értékű részesedéssel kell rendelkeznie az értékesítő társaságnak a leányvállalatban. Meghatározott feltételekkel a helyi cégek által kapott szellemi alkotásokból származó jogdíj 80%-a után nem kell adót fizetni. Mindezt erősíti, hogy Luxemburg számos nemzetközi adóegyezménnyel rendelkezik, amely további lehetőséget biztosít az adótervezésre.

Abban az esetben, ha egy luxemburgi cég kereskedelmi tevékenységet is folytat, akkor szükséges, hogy a társaság ügyvezetésében legyen egy olyan helyi személy, aki rendelkezik erre a célra hatósági engedéllyel. A kereskedelemből származó nyereségre az adó tényleges mértéke Luxemburg városán kívül 22,47%, míg Luxemburg városában 29,22% (ezek az adómértékek tartalmazzák a társasági adót, a helyi iparűzési adót, valamint az ún. szolidaritási adót, melyet évi 15ezer EUR nyereség felett kell megfizetni). Fontos kiemelni, hogy ez az adómérték magasnak minősül Európában, melynek következtében az Uniós tagállamok nem tekintenek offshore cégalapítási helyszínként Luxemburgra.

A cégnek beszámolót (és adóbevallást) kell készítenie a tevékenységről, melyet meghatározott kivételekkel könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni mielőtt benyújtják a helyi hatóság részére. Fontos kiemelni, hogy a társaság beszámolója nyilvános adatnak minősül.