A végrendelet legfontosabb szabályai 2024-ben

Egy szerettünk elvesztése letaglózó és megviselő, melyet még inkább megnehezíthetnek a végrendelet miatti konfliktusok. Cikkünkben részletesen bemutatjuk az öröklés lehetséges módjait, a végrendelet különböző formáit, követelményeit és egyéb fontos szabályait.

Mi a különbség a törvényes és a végintézkedés alapján történő öröklés között?

Öröklés alatt, az elhunyt személy vagyonában bekövetkező jogutódlást értjük, mely alapvetően két módon történhet:

  • Végintézkedés alapján történő öröklés: Amennyiben az örökhagyó vagyona egészéről vagy részéről szeretne a Polgári Törvénykönyv irányadó szabályaitól eltérő módon rendelkezik, akkor ezt a végintézkedés eszközével teheti meg. Ilyen lehet például, ha valaki az egyik jogos örököst ki akarja zárni az örökségből vagy, ha vagyona egy részét egy jogi személynek (például alapítvány, egyetem, egyház) szeretné hagyni. Fontos azonban, hogy a végintézkedés a törvényi követelményeknek eleget tegyen, ellenkező esetben érvénytelen.
  • Törvényes öröklés: A törvényes öröklés során a Polgári Törvénykönyv határozza meg, hogy az örökhagyó vagyona kire száll és milyen mértékben kerül felosztásra. Az öröklési rend és egyéb törvényi előírások válnak mérvadó, amennyiben nincs érvényes végrendelet.

Melyek a végrendelet különböző formái?

A Polgári Törvénykönyv szerint az “örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet”. Ennek értelmében az örökhagyó a hagyatékról részben vagy egészben saját akarata és belátása szerint rendelkezhet. Ennek eszköze a végrendelet, mely több formában is érvényes lehet. A következőkben bemutatjuk a három lehetséges változatát.

Szóbeli végrendelet

A szóbeli végrendelet csakis olyan esetben fogadható el, ha az örökhagyó életét fenyegető helyzetben van és nem lehetséges az írásos végrendelkezés. Fontos feltétel, hogy a szóbeli végrendelet csak akkor érvényes, ha a végrendelkező legalább két tanú jelenlétében, a tanúk által értett nyelven és egész terjedelemben nyilatkoztatja ki akaratát. Amennyiben ezen feltételek egy vagy több feltétele nem teljesül, a végrendelet érvénytelen és a törvényes öröklés a mérvadó.

Írásos magánvégrendelet

Az írásos magánvégrendelet megírható saját kezűleg vagy megírható mással. Fontos azonban, hogy a Polgári Törvénykönyv által meghatározott alaki feltételeknek megfeleljen.

“7:17. § [Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei]
(1) Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt
a) sajátkezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja;
b) más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják; vagy
c) a sajátkezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi.
(2) A több különálló lapból álló sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el.
(3) A több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, továbbá ha minden lapját a végrendelkező és mindkét tanú aláírta.”

Kiemelten fontos, hogy a digitálisan készült dokumentumok esetén a mások által írt magánvégrendelet szabályai érvényesülnek.

Közvégrendelet

A közvégrendelet a végintézkedés egy biztos módja, melyet kizárólag közjegyző előtt lehet tenni. A professzionális segítségnek hála elkerülhetőek a hibák, így biztosak lehetünk abban, hogy a végrendelet érvényes lesz. A Polgári Törvénykönyvben az alábbi fontos követelmények olvashatóak a közvégrendelet kapcsán.

“7:14. § [Közvégrendelet]
(1) Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. A közvégrendelet alaki érvényességére a közjegyzői okiratok érvényességére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Nem lehet érvényesen közvégrendeletet tenni olyan személy előtt, aki a végrendelkezőnek, a végrendelkező házastársának, élettársának hozzátartozója, gyámja vagy gondnoka.
(3) Érvénytelen az a juttatás, amely a közvégrendelet tételében közreműködő személy, valamint ennek hozzátartozója, gyámoltja vagy gondnokoltja javára szól.
(4) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében vagyoni jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet. A végrendelet érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása és a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.
(5) Aki vak, írástudatlan vagy olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet.”

Végrendelet minta helyett érdemes jogi szakember segítségét kérni.

Gyakori kérdések és válaszok

Hol ismerhetőek meg a végrendelet formai követelményei?

A végrendelet formai követelményei a Polgári Törvénykönyvből ismerhetőek meg. Azonban javasoljuk, hogy a végrendelkezéshez kérje ügyvéd vagy közjegyző segítségét, hogy elkerülhesse az esetleges hibákat.

Melyek a gyakori hibák a végrendelkezés során?

A végrendelkezés szigorú formai követelményeit nem könnyű követni jogi ismeretek hiányában. Az alábbiakban összefoglaltuk azokat a gyakori hibákat, melyek miatt sok esetben érvénytelen a végrendelet.

  • Nincs számozás a végrendelet oldalain vagy hiányos a számozás.
  • Nem szerepel a tanúk aláírása a végrendelet minden lapján.
  • A géppel írott végrendelet lapjairól lemarad az örökhagyó aláírása.
  • A végrendelet bizonyos része saját kezűleg írt, míg más része gépelt. Hiába gépelte az örökhagyó a második részt, arra a szakaszra a más által írt magánvégrendelet formai követelménye vonatkoznak.
  • Nem szerepel a dátum a végrendelet lapjain.

Megbízható az internetről letöltött végrendelet minta?

Nem javasoljuk az internetről letöltött végrendelet minta használatát. Bár elsőre költséghatékony megoldásnak tűnhet, a séma dokumentumok nem helyettesítik a szakszerű jogi tanácsadást és hibákat tartalmazhatnak.

Lehetséges a végrendelet írása digitálisan is?

Igen, a végrendelet írása történhet számítógéppel is. Fontos azonba, hogy a gépelt végrendelet esetén a más által írt magánvégrendelet formai követelményei az érvényesek.

Végrendelet vagy bizalmi vagyonkezelés?

A bizalmi vagyonkezelés a végrendelkezésnek egy rugalmasabb formája, amely több lehetőséget biztosít a vagyonrendelés során. A bizalmi vagyonkezelés a legtöbb esetben hatékonyabb, mint a végrendelet.

Crystal Worldwide: megbízható és professzionális tanácsadás a nehéz élethelyzetekben is

A Crystal Worldwide Group egy nemzetközi tanácsadó cég, amely egyebek mellett a vagyonvédelemre szakosodott. Amennyiben kérdése merült fel a végintézkedés kapcsán és egy több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező, diszkrét és pofi tanácsadó céget keres, forduljon bizalommal hozzánk!

Kapcsolatfelvétel

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Viszlát 500 eurós!

A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…

Bővebben >>>

Virágzó aranyvízum biznisz

A koronavírus nem csak a mindennapjaikat, hanem az aranyvízumprogramokat is átalakította. A szupergazdagok most olyan útlevelet vásárolnának, ami vírus-szempontból biztonságos országba szól. Az utazási korlátozások enyhülésével pedig tovább pöröghet az…

Bővebben >>>