Tényleges tulajdonos fogalma, azonosítása és nyilvántartása

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében került elfogadásra a 2017. évi LIII. törvény (röviden Afad tv.), amely meghatározza a tényleges tulajdonos fogalmát és eseteit. Cikkünkben lényegretörően és érthetően mutatjuk be a témához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat!

A tényleges tulajdonos fogalma

A 2017. évi LIII. törvény 38. paragrafusa szerint a tényleges tulajdonos fogalma:

“tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) * alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány
képviseletében eljár,
e) * bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”

Az Afad tv. összegzéseképpen megállapítható, hogy:

 • Jogi személlyel vagy jogi személlyel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek: A tényleges tulajdonos közvetve vagy közvetlen a tulajdonrész vagy szavazati jog legalább 25%-ával rendelkező természetes személy. Az a tényleges tulajdonos, aki meghatározó befolyással rendelkezik, olyan esetekben, amikor a szavazati jog vagy tulajdoni hányad több természetes személy között oszlik meg és egyik személynél sem éri el az egynegyed részt.
 • Bizalmi vagyonkezelők: A vagyonrendelő természetes személy vagy személyek mindegyike tényleges tulajdonos, legyen akármekkora a vagyonrendelésük aránya.
 • Alapítványok és egyesületek: Alapítványok és egyesületek esetén a tényleges tulajdonosok azok a személyek, akik a vagyon legalább 25%-ának kedvezményezettjei. Előfordulhat, hogy nincs megjelölt kedvezményezett. Ilyen esetekben a szervezetet alapító és működtető személyek a tényleges tulajdonosok. Fontos megjegyezni, hogy a kuratóriumi tagok is tényleges tulajdonosnak minősülnek.

Mi az a tényleges tulajdonos nyilvántartás?

A fentebb idézett törvény fő célja a tényleges tulajdonos nyilvántartás megvalósítása a transzparencia érdekében. A törvény értelmében a Magyarország területén nyilvántartásba vett civil és gazdálkodó szervezetek, bizalmi vagyonkezelők, illetve részben állami tulajdonú szervezetek adatszolgáltatásra kötelezettek. Ennek következtében a számlavezető bankok 2021 január 1-től folyamatosan jelentenek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által létrehozott és üzemeltetett központi nyilvántartás felé. A tényleges tulajdonos nyilvántartás adatait rendszeresen összevetik egyéb adatforrásokkal.

A tényleges tulajdonos nyilvántartásban szereplő társaságok megbízhatósági TT indexet kapnak. A 10-es felosztású arányskálán a 10 jelöli a maximális, míg az 1 a minimális megbízhatósági szintet. Az első adatrögzítés alkalmával az összes szervezet 10-es értékű TT indexet kap, amely csökkenhet, amennyiben valamelyik hatóság eltérést talál a nyilvántartás és az általa ismert adatok között. Súlyos következményei lehetnek az alacsonyabb értéknek:

 • 8 pont alatt bizonytalan,
 • míg 6 pont alatt megbízhatatlan besorolásba kerül a szervezet.

Amennyiben 180 napot követően sem kerül korrigálásra az értékelés, a NAV egy nyilvánosan elérhető felületen közzéteszi a társaság nevét és besorolását. További hátrány, hogy a megbízhatatlan besorolású szervezetek kötelesek a szolgáltatók magas kockázatú ügyfélként kezelni. Így a szolgáltatók a törvényi előírások nevében minden 4,5 millió forint értékű tranzakciót megtagadnak, míg 6 alatti a TT index.

A tényleges tulajdonos nyilvántartás adatai 8 évig elérhetőek a jogutód nélküli megszűnést követően. Ezt követően végleg törlésre kerülnek és a továbbiakban nem elérhetőek.

Kik számára lehetséges a tényleges tulajdonos azonosítása?

A tényleges tulajdonos azonosítása 2022 február 1-től bármely jogosultsággal rendelkező hatóság számára elérhető. Majd később, 2022 július 1-től harmadik személyek számára is elérhető a tényleges tulajdonos bizonyos feltételek esetén. Ilyen lehet például, ha az adott társaság erre felhatalmaz.

Az adatszolgáltatás tárgyát az alábbiak képzik:

 • TT index
 • lakcím vagy tartózkodási hely
 • név és születési név
 • születési hely
 • születési idő
 • állampolgárság
 • érdekeltség jellege és mértéke

Tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz kapcsolódó lekérdezés lépései

A Tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz kapcsolódó lekérdezés gyors és egyszerű folyamat. Kövesse az alábbi lépéseket!

Tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz kapcsolódó lekérdezés lépésről-lépésre:

 1. Menjen a Központi Nyilvántartások weboldalra!
 2. Kattintson a bejelentkezés gombra és válassza a Cégkapus/Ügyfélkapus (KAÜ) azonosítást!
 3. Ezt követően a “kiválaszt” opcióra kattintva adható meg a jogi személy, akinek az érdekében a lekérdezés történni fog!
 4. Majd válassza a “Tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz kapcsolódó lekérdezés” opciót és adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nem rendelkezik jogosultsággal, az alábbi hibaüzenetet fogja kapni:

“Önnek nincsen lekérdezési jogosultsága! Kérjük, hogy a megfelelő jogosultság igénylése érdekében forduljon a regisztráció kezdeményezésére jogosulthoz (Afad tv. szerinti hatóság, bíróság, ügyészség, felügyeleti szerv, Pmt. szerinti szolgáltató, önkormányzati adóhatóság vagy gazdasági kamara). Amennyiben már regisztrált, abban az esetben forduljon a NAV-hoz.”

Továbbá, fontos megjegyezni, hogy arra nincs lehetőség, hogy a lekérdező egy magánszemély adataival szerezzen további információt, ha az adott személy a társaság tényleges tulajdonosa.

A tényleges tulajdonos nyilvántartás 2022 óta érhető el Magyarországon.

Crystal Worldwide Group: professzionális és diszkrét tanácsadás

A Crystal Worldwide Group egy nemzetközi üzleti tanácsadó cég, amely egyebek mellett a vagyonvédelem és offshore cégalapítás megoldásokra szakosodott. Több mint harminc éves működésünk során szakmailag megalapozott, jogszerű adómegtakarítási, illetve vagyonvédelmi megoldásaink, valamint gyors, pontos és a legmagasabb szintű diszkréciót biztosító szolgáltatásaink révén sikerült elnyernünk ügyfeleink megbecsülését és bizalmát. Legyen szó külföldi cégalapításról, vagy egyéb offshore vállalkozás indításról, forduljon szakértői csapatunkhoz!

Online kapcsolatfelvétel

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Viszlát 500 eurós!

A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…

Bővebben >>>

Virágzó aranyvízum biznisz

A koronavírus nem csak a mindennapjaikat, hanem az aranyvízumprogramokat is átalakította. A szupergazdagok most olyan útlevelet vásárolnának, ami vírus-szempontból biztonságos országba szól. Az utazási korlátozások enyhülésével pedig tovább pöröghet az…

Bővebben >>>