A pénzmosás jelentése és pénzmosási törvény 2023-ban

A pénzmosás olyan fogalom, amiről valószínűleg már mindenki hallott különböző hollywoodi filmekből vagy egyéb történetekből. Tekintsük át, hogy mit is jelent valójában a pénzmosás, hogyan működik a gyakorlatban? Milyen technikákat használnak a bűnözők, és hogyan védekeznek ellene a hatóságok? Tényleg együtt jár az offshore fogalmával? Olvassa el összefoglalónkat a pénzmosásról A-tól Z-ig!

Pénzmosás jelentése

Amikor egy bankrablókról szóló filmet nézünk, azt látjuk, hogy a bűnözők rengeteg pénzzel távoznak. Vagy éppen a kétes üzletekből jön be megszámlálhatatlan készpénz. Ezeket az összegeket azonban nem költhetik el csak úgy, hiszen egy vadiúj luxusautó mindenkinek a figyelmét felkeltené. A hatóságok is azt látnák, hogy az illető nem rendelkezik ilyen magas jövedelemmel, vajon miből és hogyan finanszírozza ezt az életszínvonalat? Amennyiben viszont ez a pénz visszaforog, mondjuk egy kaszinóban, ahol végeláthatatlan készpénzes tranzakció történik egy nap, már sokkal könnyebb ügyeskedni. De bármilyen üzlet eleget tehet a célnak, hiszen így sokkal nagyobb bevételt lehet bizonyítani, sokszor lenyomozhatatlanul. Például egy étteremben ki mondja meg, hogy egyes rendelések és számlák tényleg valósak voltak-e, pláne, hogy a készpénzes fizetések után ÁFÁ-t számítanak fel, valamint még le is adózzák az így keletkező nyereséget. Az adókat tisztességesen megfizette az étterem, tehát senkinek nem jutna eszébe, hogy valaki a piszkos pénzt mosta tisztára a díjak készpénzes kifizetésével.

A pénzmosás tehát azt a folyamatot fedi le, amikor valaki az illegálisan megszerzett pénzt próbálja legálissá tenni – legalábbis annak mutatva.

Pénzmosás jelentése

A pénzmosás története

A pénzmosás kifejezés eredetét sokan Al Caponéhoz kötik, aki állítólag Chicagóban üzemeltetett pénzbedobós, önkiszolgáló mosodákat, hogy elrejtse a szerencsejátékból, a prostitúcióból és a szesztilalmi törvények megsértéséből származó jövedelmét. Azonban ez a történet valójában nem biztos, hogy igaz, viszont az 1920-as években gyakran előfordult, hogy a bűnözők nagy készpénzforgalmú vállalkozásokat vásároltak (például mosodákat és autómosókat), majd összekeverték az illegális bevételt a legálissal, hogy logikus kereskedelmi okot szolgáltassanak a nagy összegű készpénz meglétére.

Pénzmosási technikák

A pénzmosás elengedhetetlen a bűnözői szervezetek számára, akik az illegálisan megszerzett pénzt szeretnék használni. A nagy mennyiségű, nem “bizonyított” készpénz kezelése ugyanis nem hatékony és veszélyes. A bűnözőknek módot kell találniuk, hogy elhelyezzék a pénzt törvényes pénzintézetekben, de csak akkor tehetik meg ezt, ha úgy tűnik, hogy törvényes forrásból származik.

A pénzmosás folyamata általában három lépést tartalmaz:

  • elhelyezés,
  • rétegezés,
  • integráció.

Az elhelyezés titkosan beinjektálja a „piszkos pénzt” a törvényes pénzügyi rendszerbe. A rétegezés elrejti a pénz forrását egy sor tranzakció és könyvelési trükk segítségével. Az integráció az utolsó lépés, amikor a már megtisztított pénzt kiveszik a törvényes számláról, hogy aztán azt bűnözői vagy akár legális célokra használják. A pénzmosás nem mindig tartalmazza mindhárom szakaszt vagy egyes szakaszok összevonhatók, többször is ismétlődhetnek.

Sokféle módszer létezik a pénzmosásra, a egyszerűtől a bonyolultig.

  • Az egyik leggyakoribb technika az, hogy egy törvényes, készpénz alapú vállalkozást használnak, amit a bűnözői szervezet birtokol. Például, ha a szervezet egy éttermet tulajdonol, akkor a napi készpénz bevételt felfújhatják annak érdekében, hogy az illegális készpénzt az étterembe és az üzlet bankszámlájára tereljék. Azután az összeget igény már szerint kivehetik.
  • A pénzmosás másik gyakori formája, hogy a bűnöző nagy összegű készpénzt darabol fel kisebb összegekre, hogy elkerülje a figyelmet és megkerülje a bankok jelentési kötelezettségét. Például, egy bűnöző lehet, hogy 10 000 dollárnál nagyobb összeget nem vesz ki egyszerre egy bankszámláról, hanem azt kisebb összegekre osztja szét több számla között, hogy ne váljon gyanússá a bankok számára.
  • Egy másik (és egyben a legnépszerűbb) módszer a pénzmosásra az ingatlanvásárlás. A bűnözők lehetnek ingatlanok tulajdonosai, amelyeket a „piszkos pénzből” vásárolnak meg, majd az ingatlanokat továbbértékesítik törvényes módon, így a megtisztított pénzt törvényes jövedelemként kezelhetik. Ráadásul a legtöbb országban nem lehet egyszerűen keresni az ingatlan nyilvántartásban csupán a tulajdonos neve alapján.
  • Más technikák közé tartozik a külföldi bankszámlák használata, a hamis számlák és dokumentumok használata, az offshore cégek bevonása, az online pénzmozgások és a kriptovaluták használata, valamint az áruk vagy szolgáltatások fiktív számlázása.

A pénzmosás súlyosan korlátozza a törvények betartását, az adórendszer működését és a gazdasági stabilitást. Azért, hogy hatékonyan lehessen küzdeni a pénzmosás ellen, a pénzügyi intézményeknek szigorú szabályozásoknak kell megfelelniük, és azokat rendszeresen ellenőrizni kell. Emellett az állami hatóságoknak, a rendőrségnek és az igazságügyi szerveknek együtt kell működniük nemzetközi szinten is, információcserén és közös nyomozásokon keresztül.

Pénzmosási technikák

Pénzmosás elleni harc és jogi szabályozása napjainkban

A pénzmosás elleni küzdelem érdekében, a hatóságok számos jogszabályt hoztak, amelyek célja, hogy megakadályozzák a bűncselekményből származó bevételek tisztára mosását, valamint kötelezzék a pénzügyi szolgáltatókat a gyanús tranzakciók figyelemmel kísérésére és bejelentésére. Ezek a szabályok minden pénzügyi tevékenységet folytató vállalkozásra vonatkoznak, azonban az egyes országok szabályozásai eltérőek lehetnek egymástól. A legtöbb országban a bankoknak kötelező jelenteniük a nagyobb készpénzes tranzakciókat és más gyanús tevékenységeket, amelyek a pénzmosás jelei lehetnek.

Pénzmosási törvény Magyarországon

A pénzmosás pénzügyi bűncselekmény, amelynek célja az illegális forrásból származó anyagi nyereséget úgy tüntetni fel, mintha az törvényes eredetű nyereség vagy tőke lenne. Magyarországon a Büntető Törvénykönyvben találkozhatunk a pénzmosás tényállásával, de külön jogszabályunk is van a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. Ez utóbbit elég gyakran módosítják az Európai Unió újabb és újabb és pénzmosási irányelvei alapján.

A pénzmosás jogilag az, amikor valaki elfedi vagy leplezi a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét vagy ezek változását. Például akkor követ el pénzmosást valaki, ha más által elkövetett bűncselekményből származó vagyonnal rendelkezik, és azt átveszi, elrejti, átalakítja, átruházza, elidegeníti vagy pénzügyi tevékenységet végez vele kapcsolatban, vagy ha azonosított szolgáltatóként, tisztségviselőként, hivatalos személyként a szolgáltató tevékenységével összefüggésben követ el pénzmosást.

Az elkövetett pénzmosás súlyától függően az előírt büntetés lehet szabadságvesztés öt évtől tíz évig terjedő időtartamra. A pénzmosásra való előkészület pedig vétség, amit egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetnek.

Pénzmosási törvény a világban

A pénzmosás elleni küzdelem fontos nemzetközi ügy, és számos nemzetközi szervezet és egyezmény foglalkozik vele. Az ENSZ, az OECD, az Európai Unió, és más szervezetek mind létrehozták saját pénzmosás elleni jogszabályaikat.

  • A FATF például a világ egyik legfontosabb pénzmosás elleni szervezete, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében hozza létre a nemzetközi szabályokat és ajánlásokat. Az ajánlások a pénzmosás elleni jogi és szabályozási keretekről, a pénzmosás gyanújának jelentéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló szervezeti, technikai és operatív intézkedésekről szólnak.
  • A pénzmosás elleni nemzetközi egyezmények közé tartozik például az ENSZ egyezménye, amelynek célja a pénzmosás és a kapcsolódó bűncselekmények megakadályozása és büntetése, valamint a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása.
  • Az Európai Unióban több a pénzmosás elleni irányelv foglalkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával, és a tagállamoknak feladata az irányelv végrehajtása saját jogrendjükben.

Összességében tehát a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi szinten is kiemelten fontos, és a nemzetközi szervezetek, jogszabályok, illetve ajánlások széles körű együttműködést, koordinációt igényelnek a hatékonyabb eredmények elérése érdekében.

Pénzmosási törvény

Tényleges tulajdonos

A tényleges tulajdonos az az egyéni vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy közvetve olyan befolyással rendelkezik egy vállalkozás vagy más szervezet fölött, amelynek révén az irányítja, vagy ellenőrzi a vállalkozás, illetve szervezet tevékenységét, továbbá a vállalkozásban vagy szervezetben tulajdoni részesedéssel bír. A tényleges tulajdonos az, aki valójában irányítja, tulajdonolja, vagy haszonélvezője a vállalkozásnak, és általában nem szerepel nyilvánosan a vállalkozás vagy szervezet hivatalos dokumentumaiban.

Az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve legalább 25%-os szavazati jogokkal vagy tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbra is a valós tulajdonosnak (vagy UBO – ultimate beneficial owner) számít egy szervezetben.

A tényleges tulajdonosok azonosítása fontos a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából, mivel az ilyen bűncselekményekben gyakran használnak fedőcégeket és strómanokat.

Stróman jelentése

A pénzmosás első fázisa, az elhelyezés során gyakran használnak strómanokat a tranzakciók végrehajtására, hogy elfedjék saját kilétüket.

A stróman kifejezés eredete egészen a korai római korból származó argei ceremóniára vezethető vissza. Ez az ünnep május 15-én volt, amikor a Vesta-szüzek szalmabábukat dobáltak a Tiberisbe az emberáldozatok emlékére.

A strómanoknak gazdasági és jogi ügyletekben van nagy jelentősége. A stróman szívességből vagy anyagi előnyért cserébe, a nevét adja a jogügylethez egy harmadik fél érdekében, aki maga különböző okok miatt nem képes vagy nem kíván a saját nevében eljárni. A vagyonkezelői jogügyletek speciális esete lehet. A „stróman” tehát az a személy, aki más nevében cselekszik, mivel az illető nem akar vagy nem tud nyilvánosan megjelenni.

Pénzmosás a 21. században

Az internet megjelenése óta a hatóságok számára egyre nehezebb feladat a pénzmosás felderítése. Az online pénzügyi szolgáltatások, a peer-to-peer tranzakciók és az online kaszinók olyan eszközökké váltak, amelyeket a pénzmosók gyakran alkalmaznak. A kriptovaluták anonimitást biztosítanak, és tovább nehezítik az illegális jövedelmek forrásainak felderítését és új lehetőségeket teremtenek a terrorizmus finanszírozására és a kiberbűnözésre. A hatóságok a pénzügyi rendszerek átfogó szabályozásával igyekeznek hatékonyan fellépni ezen bűncselekmények ellen.

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

Offshore: adóelkerülés vagy pénzmosás?

Az offshore nem egyenlő az adóelkerüléssel vagy pénzmosással! Az offshore szó egyszerűen olyan országokat vagy területeket jelöl, amelyek az adózási vagy pénzügyi szabályozásuk miatt vonzóak lehetnek vállalkozások, befektetők vagy magánszemélyek számára. Az offshore területek adókedvezményeket, alacsonyabb adókulcsokat, vagy adómentességet kínálnak, és lehetővé teszik a befektetők vagy a vállalkozások számára, hogy az adóterheket minimalizálják, vagy akár teljesen elkerüljék azokat.

Az offshore cégek vagy bankszámlák lehetnek teljesen legálisak, és az adók megfizetése az adott ország jogi követelményeitől függ. Azonban az offshore lehetőségekkel visszaélés, például a pénzmosás vagy az adóelkerülés céljából történő használatuk szigorúan tilos és büntetendő.

Amennyiben nem szeretné, hogy vállalkozása törvénytelenséget kövessen el, vagy elvesszen az adótervezés bonyodalmas labirintusában, vegye fel kapcsolatot szakértőinkkel, és díjtalan konzultáció keretében segítünk Önnek és cégének a nemzetközi lehetőségek feltérképezésében.

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Viszlát 500 eurós!

A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…

Bővebben >>>

Virágzó aranyvízum biznisz

A koronavírus nem csak a mindennapjaikat, hanem az aranyvízumprogramokat is átalakította. A szupergazdagok most olyan útlevelet vásárolnának, ami vírus-szempontból biztonságos országba szól. Az utazási korlátozások enyhülésével pedig tovább pöröghet az…

Bővebben >>>

Világszerte csökken a társasági nyereségadó

Az elmúlt évtizedekben közel harmadával csökkent a társasági nyereségadó a világban – állapította meg a Tax Foundation 208 országot vizsgáló felmérése. A leginkább Európában érzékelhető csökkenés ebben az adónemben, a…

Bővebben >>>

Vegyen földet Abu Dhabi-ban!

A külföldi állampolgárok és a külföldiek tulajdonában lévő vállalkozások mostantól szabadon vásárolhatnak földterületet és ingatlant Abu Dhabi befektetési övezeteiben, közölte a nemzeti hírügynökség. Eddig a külföldi befektetők csak bérleti megállapodást…

Bővebben >>>