Málta lesz a kriptovaluták befektetési központja?

A virtuális valuták szabályozásról szóló konzultációs dokumentum  közzététele után a Máltai Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Malta Financial Services Authority, MFSA) publikálta összefoglaló nyilatkozatát, amelyben kiemelte végleges álláspontját a kriptovalutákkal kapcsolatban. Ez azért is érdekes, mert az európai pénzügyi felügyeletek többsége nem támogatja ezt a piacot, sőt igyekszik korlátozni. Úgy tűnik Málta mégis lát a fantáziát ebben az üzletben és nem akar lemaradni róla.

 

1. Jogi keretek

Az MFSA felülvizsgálta korábbi álláspontját, és úgy határozott, hogy a virtuális pénznemekbe fektető Hivatásos Befektetői Alapokra vonatkozó további követelményeket nem különálló szabálykönyvben írja le, hanem az ilyen kollektív befektetési formákra vonatkozó kiegészítő engedélyezési feltételként teszi közzé.

2. Alkalmazás

A keretrendszer minden, virtuális pénznemekbe bármilyen módon befektető kollektív befektetési formára – a kitettség mértékétől függetlenül –, valamint minden, virtuális pénzekbe való közvetlen vagy közvetett módon, kereskedő társaságon keresztül vagy különleges célú befektetési eszközzel végzett befektetésre érvényes lesz. A közvetett befektetések mindegyik típusa kívül esik a jelen keretrendszer hatályán, a virtuális pénznemekbe befektető kollektív befektetési formák befektetési jegyeit is beleértve.

3. A hatály kiterjesztése

Az MFSA mérlegelte a jelen keretrendszer hatályának kiterjesztését, és hajlandó elrendelni azt; ennek eredményeképp az alternatív befektetési alapok és a bejelentett alternatív befektetési alapok is befektethetnek virtuális pénznemekbe.

4. Fogalommeghatározások

Az összefoglaló dokumentumban az MFSA több helyen is hivatkozik az ICO-król, a virtuális pénznemekről és a vonatkozó pénzügyi szolgáltatókról szóló, 2017. november 30-án megjelent vitairatra (a továbbiakban a „Vitairat”). Az összefoglaló dokumentum világosan kifejti, hogy az MFSA a pénzügyi eszközök vizsgálatát és a virtuális pénznemek javasolt keretrendszerben foglalt fogalomeaghatározását alkalmazza a Vitairatban annak meghatározására, mely körülmények között minősüljön egy adott virtuális pénznem pénzügyi eszköznek. A virtuális pénznemek meghatározása magában foglalja az ICO-k keretében kibocsátott tokeneket is, és megismétli a FATF (Pénzügyi Akciócsoport) kriptovalutákról szóló meghatározását is, amely szerint azok a virtuális pénznemek egyik alkategóriájába tartoznak. A Minősített Befektető frissített fogalommeghatározása a virtuális pénznemekbe fektető Hivatásos Befektetői Alapokra is érvényes lesz az ilyen rendszerek esetében alkalmazandó kiegészítő feltételként, egészen addig, amíg az alap szabálykönyvének javasolt módosításai nyilvánosságra nem kerülnek.

A Vitairatban foglalt virtuális pénznemmel kapcsolatos meghatározások nem kerülnek bele a Hivatásos Befektetői Alapokról szóló szabálykönyvbe, a javasolt virtuális pénznemekről szóló jogszabályba azonban valószínűleg igen. Ezenfelül a virtuális pénznemek terén spekulatív alapon tevékenykedő kollektív befektetési formákat a szabályozási keretrendszer szabályozza, míg a virtuális pénznemek mögöttes technológiájába fektető alapok a magántőkealapok hagyományos meghatározásába tartoznak, ezért azokat illetően nem szükséges további besorolás.

5. Az engedélyezett jogi struktúrák

A virtuális pénznemekbe fektető kollektív befektetési formák esetében kizárólag a SICAV (változó tőkéjű befektetési társaság), az INVCO (befektetési társaság fix leosztott tőkével), a betéti társaság és a unit trust (befektetési alap) jogi struktúrája engedélyezett. Ezenfelül az olyan celluláris formák, mint az ICC (bejegyzett sejtrészvény-társaság), az IC (bejegyzett sejtrészvények) vagy az RICC (elismert bejegyzett sejtrészvény-társaság) is elérhetők lesznek.

6.Ki fektethet be?

A virtuális pénznemekkel és azok mögöttes technológiájával kapcsolatos egyedi kockázatok miatt a virtuális pénznemekbe fektető kollektív befektetési formákkal kizárólag minősített befektetők foglalkozhatnak. Ezenfelül a hitel- és pénzügyi intézetek kizárólag ügyfeleik nevében és a meghatározott feltételekkel foglalkozhatnak virtuális pénznemekkel, a biztosítótársaságok és nyugdíjpénztárak pedig nem kereskedhetnek virtuális pénznemekkel.

7. Szakértelem

A szolgáltatók kötelezettségét illetően – mely szerint kellő tudással és szakértelemmel kell rendelkezniük az informatika, a virtuális pénznemek és azok mögöttes technológiája terén – az MFSA holisztikus megközelítést alkalmaz. E szakértelemmel kapcsolatos követelmények így az igazgatótanácsra, a pénzmosással kapcsolatos jelentésekért felelős tisztviselőre (MLRO), a megfelelőségi tisztviselőre és a rendszer auditoraira is kiterjednek.

8. Minőségértékelés

A befektetéskezelő köteles elvégezni a megfelelő, a befektetési célra kiválasztott virtuális pénznemek minőségének felméréséhez szükséges kutatást. Ennek a folyamatnak az adott virtuális pénznembe történő befektetés előtt kell lezajlania. Ez a követelmény nem vonatkozik a virtuális pénznemek mögöttes technológiájába fektető kollektív befektetési formákra, mivel azok a szabályozási keretrendszer hatályán kívül esnek, ezért azokat a magántőkealapokra vonatkozó keretrendszer szabályozza.

9. Kockázatmegosztás

A kapott visszajelzések alapján az MFSA úgy döntött, fenntartja a hivatásos befektetési alapok már meglévő rendszerének fennálló alapelvét, mely szerint a virtuális pénznemekbe fektető hivatásos befektetési alapok esetében a kockázatmegosztási elvnek opcionálisnak kell maradnia.

10. Megőrzés és letétkezelés

A virtuális pénznemek megőrzésének jó gyakorlata a több aláírásos pénztárcában történő tárolás, ahol általában a befektetéskezelő az első aláíró, a letéteményes pedig a második.

11. Irányító testület és szolgáltatók

A virtuális pénznemekbe fektető Hivatásos Befektetési Alapok szolgáltatóinak kellő mértékű pénzügyi forrással és likviditással kell rendelkezniük. Az auditok továbbra is kötelesek elvégezni az ellenőrzési célú értékelést a szükséges ellenőrzési eljárásuk keretein belül, még valós idejű ellenőrzés végrehajtása esetén is.

Az MFSA szerint, mivel nem mindegyik virtuális pénznem tekinthető likvidnek, ezek nem nevezhetők „nagy likviditású eszközöknek”. Ezért a befektetéskezelőnek megfelelő likviditáskezelési eszközöket – például az illikvid eszközöket elkülönítve kezelő „side pocket” számlákat és a tényleges formában történő visszaváltást – kell alkalmaznia.

A jóváhagyott, házon belüli befektetési bizottság létrehozásának követelménye a továbbiakban is érvényes, külső befektetéskezelő esetében is. A fenti bizottság általi előzetes jóváhagyás feltétele alól az egyedüli kivétel az az eset, ha a befektetéskezelő rendelkezik megfelelő, valamely EU-/EGT-tagállamban vagy elismert illetékességi területen elfogadott engedéllyel. Ekkor a befektetéskezelő köteles benyújtani egy, a házon belüli befektetési bizottság létezéséről szóló nyilatkozatot.

A kockázatkezelési feladatkört a befektetéskezelő vállalja magára, az MFSA pedig a kellő időben további útmutatást biztosít a részére.

12. Egyebek

Az egyéb eszközosztályokra vonatkozó értékelési szabályzatokat és eljárásokat alkalmassá kell tenni a virtuális pénznemek értékelésére és a rendszer nettó eszközértékének kiszámítására. Ezzel kapcsolatban az MFSA a kellő időben további útmutatást biztosít. Ezenfelül a szabályozott piacokon való jegyzés lehetséges lesz a virtuális pénznemekbe fektető Hivatásos Befektetési Alapok esetében, az ICO-k útján létrejövő egységek azonban a Vitairat eredménye alapján, nem pedig a jelen összegző dokumentum által kerülnek szabályozásra. A MFSA a kellő időben további, a virtuális pénznemekbe fektető rendszerekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségről szóló útmutatást tesz közzé.

 

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Viszlát 500 eurós!

A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…

Bővebben >>>

Virágzó aranyvízum biznisz

A koronavírus nem csak a mindennapjaikat, hanem az aranyvízumprogramokat is átalakította. A szupergazdagok most olyan útlevelet vásárolnának, ami vírus-szempontból biztonságos országba szól. Az utazási korlátozások enyhülésével pedig tovább pöröghet az…

Bővebben >>>