Örökösödési illeték szabályai, mértéke és mentesség 2024-ben

Az örökösödési illeték a köznyelvben hagyaték után fizetendő adóként terjedt el (helytelenül), mely akkor keletkezik, ha elhunyt hozzátartozó után ingatlant, ingóságot vagy vagyoni értékű jogot öröklünk. Cikkünkben bemutatjuk a hatályos szabályokat, az illeték pontos mértékét és a mentesülés eseteit.

Örökösödési illeték 2024-ben: mikor keletkezik fizetési kötelezettség a hagyaték után?

Amennyiben a hozzátartozó az elhunyt vagyonát részben vagy egészben örökölte, akkor örökösödési illetéket szükséges fizetni. Az elhalálozást követően az elhunyt lakóhelye szerint illetékes önkormányzat hagyatéki leltárt készít, ekkor rögzítésre kerülnek a pontos tételek, melyek lehetnek:

 • ingatlanok,
 • ingóságok (például autó, műkincs, ékszer, nemesfém, stb.) és
 • vagyoni értékű jogok (például vagyonkezelői jog, szellemi termékek felhasználási joga, koncessziós jog, haszonélvezeti jog, bankszámla, licencek, stb.).

Az illeték összegét a NAV állapítja meg a hagyatéki eljárás végén, az azt lezáró hagyatékátadó végzés alapján.

Előfordulhat, hogy az elhunyt hozzátartozó után külföldi ingóságot és vagyoni értékű jogot örökülünk. Ilyen esetekben csak akkor szükséges Magyarországon öröklési illetéket fizetni, ha abban a másik érintett országban nem kellett örökösödési illetéknek megfeleltethető illetéket, vagy adót fizetnie az örökösnek a vagyonelem után. Fontos, hogy a kettős adóztatást, illetve illetékfizetést csak úgy kerülhető el, ha az örökös hitelt érdemlően igazolja, hogy a másik országban már lerótta ezen terheket. A külföldön levő ingatlanhagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki.

Az örökösödési illeték mentesség esetei

Nem minden esetben szükséges azonban illetéket fizetni a hagyaték után. A következőkben bemutatjuk az örökösödési illeték mentesség összes lehetséges esetét!

1. Átvétel

Megeshet, hogy a hagyatékot adósság terheli – ilyen lehet például egy ingatlan esetén a jelzáloghitel. Az örökhagyó hitelezője átveheti a hagyatékot részben vagy egészben az adósság elengedése mellett. Ilyenkor a hitelező által átvett hagyaték után nem szükséges örökösödési illetéket fizetni. Ugyanakkor a hitelezőnek ilyenkor visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettsége keletkezhet.

2. Átengedés

Az örökösödési illeték mentesség másik esete lehet az, amikor a hagyatékot átengedi valaki egy másik örökös részére. Ilyen lehet például, amikor az egyik testvér lemond az elhunyt hozzátartozó által hátrahagyott ingatlanrész tulajdonjogáról a másik testvér javára. Ilyen esetben fontos kritérium, hogy mindez ingyenesen történjen, tehát nem kaphat érte más ellenértéket.

3. Visszautasítás

Amennyiben az örökös visszautasítja a hagyatékot, nem keletkezik örökösödési illeték. Így nem szükséges ezt a terhet megfizetni.

4. Lemondás

Olyankor, amikor lemond valaki a hagyatékról és mindezt ingyen teszi, nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Azonban, ha ellenértékért cserében mond le a hagyatékról, akkor továbbra is szükséges ajándékozási illetéket fizetni.

5. Egyenesági öröklés

Az egyenesági rokontól örökölt hagyaték után nem szükséges illetéket fizetni, ilyen lehet például:

 • dédszülő,
 • nagyszülő,
 • szülő és
 • Gyermek, unoka, dédunoka (azaz utódok).

Fontos megjegyezni, hogy örökbefogadás esetén is azonosak az öröklés szabályai.

6. Testvér

Testvérek után örökölt hagyaték esetén sem keletkezik illetékfizetési kötelezettség, így nem szükséges örökösödési illetéket fizetni.

7. Házastárs és bejegyzett élettárs

A örökösödési illeték mentesség vonatkozik a házastárs és bejegyzett élettárs által hátrahagyott ingatlanokra, ingóságokra és vagyoni értékű jogokra is.

Mennyi az örökösödési illeték mértéke 2024-ben?

Hazánkban az öröklés után fizetendő terheket az 1990. évi XCIII. törvény szabályozza. Ezek alapján az örökösödési illeték mértéke 2024-ben:

 • általában 18%,
 • ingatlan tulajdonjog öröklése esetén 9%,
 • lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog öröklése esetén szintén 9%,
 • míg gépjármű öröklésekor a visszterhes vagyonszerzési illeték kétszerese.

Örökösödési illeték kalkulátor: így számolható ki a pontos összeg

Az alábbi 3 egyszerű lépéssel létrehozható örökösödési illeték kalkulátor, mellyel pontosan meghatározható a befizetendő összeg mértéke!

1. Lépés: Örökölt vagyon tiszta értékének meghatározása

A tiszta érték a hagyaték forgalmi érték csökkentve a megszerzett vagyont terhelő adósságokkal.

Például:

 • Hagyaték:
  • Budapesti ingatlan: 50 millió forint
  • Balatoni üdülő: 40 millió forint
  • Ingatlan bérleti jog: 20 millió
 • Tartozás:
  • Jelzáloghitel a budapesti ingatlanon: 20 millió forint
 • Tiszta érték: 90 millió forint

2. Lépés: Örökösödési illeték mértékének meghatározása tételenként

A következő egyszerű lépésben szükséges meghatározni hagyatéki tételenként az illeték pontos mértékét. A fenti példát folytatva:

 • Budapesti ingatlan (lakás típusú): 9%
 • Balatoni nyaraló (lakás típusú): 9%

Ingatlan bérleti jog: 9% (bár a vagyoni értékű jogok esetén 18% az általános mérték, kivételt jelentenek a lakástulajdonhoz kapcsolódók, amelyeknél mindössze 9% a mérték)

3. Lépés: Örökösödési illeték mértékének kiszámítása

Az utolsó lépésben nincs más hátra, mint a tiszta értéket összeszorozni a 2. lépésben meghatározott százalékkulccsal. Így tudhatjuk, hogy a példa esetén: 90 millió forint * 9% = 8,1 millió forint.

Örökösödési illeték mértéke 2024-ben 9-18% közötti.

Gyakori kérdések és válaszok

Az örökösödési illetéket testvér után is szükséges megfizetni?

Nem, amennyiben testvérünk hagyatékát örököltük meg, nem szükséges illetéket fizetni.

Mennyi idő áll rendelkezésre az örökösödési illeték befizetésére?

Az örökösödési illeték befizetésére 30 nap áll rendelkezésre a NAV fizetési meghagyásának átvételétől számítva.

Mennyi a készpénz öröklése utáni SZJA mértéke?

A készpénz öröklése utáni SZJA mértéke 0%. Személyi jövedelemadó helyett 18%-os örökösödési illetéket szükséges fizetni 300 000 forintot meghaladó készpénz öröklése esetén.

Mi az örökösödési adó?

A köznyelvben gyakran “örökösödési adó” néven emlegetik az örökösödési illetéket.

Crystal Worldwide: adótanácsadás minden élethelyzetben

A Crystal Worldwide Group egy nemzetközi üzleti tanácsadó cég, amely adótervezési, vagyonvédelmi és állampolgársági megoldásokra szakosodott. Több mint harminc éves működésünk során szakmailag megalapozott, jogszerű adómegtakarítási, illetve vagyonvédelmi megoldásaink, valamint gyors, pontos és a legmagasabb szintű diszkréciót biztosító szolgáltatásaink révén sikerült elnyerni ügyfeleink megbecsülését és bizalmát. Amennyiben megválaszolatlan kérdése maradt az örökösödési illeték kapcsán, keresse szakértő csapatunkat, akik készséggel segítenek!

Online kapcsolatfelvétel

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Viszlát 500 eurós!

A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…

Bővebben >>>