A CIPRUSI ADÓRENDSZER FOLYAMATOSAN FEJLŐDIK

Új év, új szabályok!

A ciprusi adórendszer az évek során fokozatosan és következetesen fejlődött. Leginkább az elmúlt néhány évben vált egyre korszerűbbé annak érdekében, hogy jobban összhangba kerüljön európai riválisokkal.

A legutóbbi ilyen célú változás azt követően indult, hogy a képviselőház elfogadta az áfaszabályozás beépítetlen földterületek adásvételére és az ingatlanok bérbeadására vagy lízingelésére vonatkozó áfát illető többféle módosítását is.

Ezek a módosítások 2017. november 13-án jelentek meg a kormányzati közlönyben, és 2018. január 2-án léptek hatályba. Az építési telkek értékesítéséből és az ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem 2017. december 31-ig áfamentesnek minősült. A jogszabály-módosítások célja, hogy összehangolják a helyi szabályozást az uniós áfa szabályokkal.

A földterületekre vonatkozó áfa szabályok

A beépítetlen, egy vagy több épület felépítésére szánt földterületek (építési telek) adásvétele esetén, ha az építkezés az adóalany üzleti tevékenységének keretében kerül kivitelezésre, a jövőben 19%-os áfakulcs alkalmazandó.

Amennyiben az építési telek valamely Társaság vagyonának részét képezi, annak értékesítése minden esetben adóköteles értékesítésnek minősül, ezért a Társaság által folytatott üzleti tevékenység típusától függetlenül áfa-köteles.

A beépítetlen földterület átruházása áfa-mentes, ha:

1. a földterület átruházására 2018. január 2. előtt került sor, vagy

2. az adásvételi szerződés 2018. január 2. előtt benyújtásra került a Földhivatalnál (függetlenül a pénzösszegek átvételétől).

Beépítetlen üzleti célú földterület adásvétele esetén, amennyiben arra hitel-átütemezési és a hitelező részére történő kötelező átruházási eljárás keretében kerül sor, a tranzakciót illetően fordított adózás alkalmazandó. Az áfa-nyilvántartásban szereplő eladó nem számít fel áfát; az átvevő önmagának számítja fel azt, ugyanakkor joga van azt visszaigényelni is.

Az ingatlanok bérbeadására vagy lízingelésére vonatkozó áfaszabályok

Az ingatlanok adóalanyok számára, üzleti tevekénység folytatása céljából történő bérbeadása vagy lízingelése 2018. január 2-tól áfa-kötelesnek minősül, kivéve, ha az épületet lakhatási célokra használják. Az alkalmazandó áfa kulcs 19%, amely minden, az új jogszabály hatálybalépésének napján vagy azt követően megkötött új bérleti lízingszerződésre érvényes.

A módosítás a már fennálló szerződéseket csak abban az esetben érinti, ha azok felbontásra kerülnek, majd az ügyben az új jogszabály hatálybalépését követően új megállapodás kerül megkötésre. Még ha a már fennálló megállapodás magában is foglalja az automatikus megújítás lehetőségét, ez a feltétel önmagában akkor sem hozhat létre új, a jogszabály hatálya alá tartozó megállapodást.

A bérbeadó kérvényezhet áfa-mentességet, amennyiben erről a döntéséről hivatalos tájékoztatást küld az Adóhivatalnak.

A bérlőnek áfa szempontjából adóköteles ügyleteket folytató

adóalanynak kell lennie, akire ezért érvényes a jogszabály, feltéve, hogy a bérlő adóköteles értékesítése a bérlő teljes jövedelmének legalább 90%-át teszi ki. A bérlő jogosult teljes egészében visszaigényelni a részére felszámított áfát, amennyiben kizárólag adóköteles értékesítést folytat. Ellenkező esetben, ha a bérlő adómentes értékesítést folytat, a részére felszámított áfát arányosítani kell.

A bérbeadó a normál 15 600 eurós küszöb tekintetében köteles regisztrálni az áfa-nyilvántartásba, amennyiben korábban nem regisztrált, valamint a bérleti szerződést is be kell nyújtania (kivéve, ha a bérbeadó mentességet igényelt).

Ezek a változások természetesen elsősorban csak érintett ciprusi ingatlantulajdonosokra vonatkoznak. A külföldi befektetőket érintő összes adóteher egyelőre változatlan.

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>

Viszlát 500 eurós!

A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…

Bővebben >>>