Így működhetnek a részvényesi képviseleti tanácsadók

Egyre több intézményi befektető és portfoliókezelő használja részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásait. A szakember kutatással, tanácsokkal és ajánlásokkal segíti a befektetőket abban, hogy miként szavazzanak a tőzsdei részvénytársaságok közgyűlésein. Az Európai Parlament ezért irányelvet készített a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről.

Rendkívül fontos, hogy a részvényesi képviseleti tanácsadó transzparensen működjék, hiszen amellett, hogy mérsékli a céges információk elemzéséhez kapcsolódó költségeket, jelentős szerepe van a befektetők szavazási döntéseinek befolyásolásában. Ezért döntött úgy Brüsszel, hogy szabályozza tevékenységüket. Az e célból született irányelvet már a magyar országgyűlés is elfogadta. A rendelkezéseket a 2019. július 17-ét követő üzleti évtől kell alkalmazni. Az előírások nem csak az uniós tagállamokban tevékenykedő szakértőkre vonatkozik, hanem azokra is, akik tevékenységüket csak valamelyik EU tagállamban bejegyzett telephelyen végzik.

A részvényesi tanácsadó szakmailag, üzletszerűen elemzi a tőzsdei társaságoktól szerzett információkat azért, hogy a befektetőket segítse szavazási döntéseik meghozatalában. Tevékenységük úgy lesz átlátható, hogy szolgáltatásaik igénybe vevőinek évente a honlapjukon nyilvánosságra kell hozniuk, hogy a részvényesi szerepvállalást miként építik be a stratégiájukba. Nem csak a szavazási magatartásukat kell ismertetniük, de a részvényesi képviseleti tanácsadó igénybevételét is közzé kell tenniük.

Az uniós szabályozás szorgalmazza, hogy a részvényesi képviseleti tanácsadó magatartási kódex szerint tevékenykedjen és ezt hozza nyilvánosságra a honlapján. Ha pedig ettől eltér, azt indoklással együtt ugyancsak jeleznie kell. Ha valamiért mégsem alkalmaz magatartási kódexet, akkor azt világosan és egyértelműen megint csak indokolnia kell. Ezen felül a kutatásai, tanácsadása és szavazási ajánlásai elkészítésével kapcsolatban az alapvető információkat – így különösen az általa alkalmazott módszereket, a felhasznált információforrásokat, a minőségbiztosítás érdekében alkalmazott eljárásait, a közreműködő munkatársak végzettségét, azt, hogy folytat-e párbeszédet az ajánlásai tárgyát képező társaságokkal, továbbá az összeférhetetlenségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos politikáját – ugyancsak köteles évente a honlapján nyilvánosságra hozni.

A részvényesi képviseleti tanácsadó köteles azonosítani és ügyfelei felé haladéktalanul jelezni minden olyan összeférhetetlenséget vagy üzleti kapcsolatot, amely a kutatásai, a tanácsadása és a szavazási ajánlásai elkészítését befolyásolhatja. Jeleznie kell az összeférhetetlenség megszüntetése, mérséklése vagy kezelése érdekében tett intézkedéseit is. A transzparencia érdekében hozott intézkedések azonban nem sérthetik az üzleti titkot: a részvényesi képviseleti tanácsadó sem köteles a fentiek keretében olyan információt nyilvánosságra hozni, amely üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené. Ez a magatartás azonban nem vezethet az átláthatóságot szolgáló követelmények mellőzéséhez.

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>