Figyelem! Változott Luxemburg társasági joga!

Régóta várt törvényt fogadott el július közepén a luxemburgi parlament: az új társasági törvényt. Az új jogszabály sokkal egyszerűbb és korszerűbb a réginél és várhatóan megerősíti a Nagyhercegség vállalkozásbarát státuszát a világban. Az alábbiakban sorra vesszük a legfontosabb változásokat.

Az új társasági törvényben a nemzetközileg elismert legjobb megoldások szerint módosították a cégekre vonatkozó szabályokat, megszüntették az elavult követelményeket (például hogy ajánlott levélben kell összehívni a közgyűlést), modernebb cégvezetési megoldásokat vezettek be és új kiegészítő vállalkozási formákat is életre hívtak. Lássuk a legfontosabb változásokat:

 1. Tőkeszerkezet és finanszírozás:

 • A széles körben használt és elismert tracking share.

 • A részvényeket névérték alatt is lehet értékesíteni.

 • Nem kell luxemburgi bejegyzett könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni, ha részvényekkel egyenlítik ki egy tranzakció ellenértékét.

 • Az igazgatósági tagok és alkalmazottak kaphatnak részvényjuttatást.

 • Az Igazgatóság saját hatáskörben dönthet átváltoztatható kötvények kibocsátásáról méghozzá úgy hogy nem kell tekintettel lenni a jegyzett tőkére és nem kell időkorlátot sem meghatározni az átváltásra.

 • A minimális törzstőke követelmény részvénytársaságok esetében 30 ezer euróra, korlátolt felelősségű társaságok esetében 12 ezer euróra csökkent.

 • Egyszerűbbé vált az elsőbbségi részvényjegyzési jog szabályozása.

 • Lehetőség nyílt alapító részvények biztosítására és nyereségrészesedés kifizetésére (beleértve a kft-ket is).

 • A kft-k szolgáltatások ellenértékének fedezésére részvényt bocsájthatnak ki.

 • A részvénytársaságok kulcsfontosságú jellemzőit (átváltható kötvények, kötvénykibocsátás, részvények visszaváltása, nyilvános beszámolók stb.) kiterjesztették a kft-kre is.

 1. A befektetők és a vállalat kapcsolata:

 • A részvényesek meghatalmazott útján is gyakorolhatják jogaikat.

 • Egy részvénytársaság korlátozhatja a részvények vagy az átváltható kötvények átruházhatóságát.

 • A közgyűlést e-mailben vagy futár útján is össze lehet hívni.

 • A szavazati jog bizonyos esetekben korlátozható.

 • A szavazás elrendelése elismert és érvényes döntési forma.

 1. Vállalatirányítás

 • A részvénytársaság bizonyos feladatok elvégzésére speciális bizottságokat hozhat létre.

 • A kft-nek lehet vezérigazgatója.

 • Egy céget egyszerűsített eljárással is fel lehet számolni, ha az összes üzletrésze egy kézben van.

 • A luxemburgi bejegyzésű székhely Nagyhercegségen belüli áthelyezéséhez nem kell közjegyzői okirat.

 1. Két új vállalkozási forma:

 • Egyszerűsített részvénytársaság: olyan részvénytársaság, amely alapszabályában szabadon határozza meg irányításának feltételeit (részvények kibocsátása és átruházása, a részvényesek feladatai és hatásköre, az igazgatóság és a bizottságok ügyvezetőinek kinevezése, a határozatképesség szabályai stb.).

 • Egyszerűsített korlátolt felelősségű társaság: nincs előírva minimális törzstőke az alapításhoz és közjegyzőre sincs szükség.

 1. Nemzetközi befektetőknek és ingatlanfejlesztőknek bevezetett társasági formák

 • Société Civile (nem kereskedelmi cég ingatlanfejlesztésre): a jelenlegi tagok tetszés szerint határozhatják meg tulajdonuk átruházásának szabályait

 • Cooperative, azaz szövetkezet: már két taggal is létrehozható, szabadon eldönthető, hogy korlátolt vagy korlátlan felelősséggel bír és hogy a tagok miként osztoznak a vállalkozás hasznán.

Korábbi bejegyzések

Vízumeljárás az Egyesült Arab Emírségekben

Helyi befektetői vízumot (Investor VISA) legegyszerűbben, akkor tudunk szerezni, ha céget alapítunk valamelyik szabadkereskedelmi zóna egyikében. Itt szerencsére lehetőség van, hogy 100%-ban külföldi tulajdonban legyen a társaságunk.

Bővebben >>>

Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással. A holland…

Bővebben >>>

Vita a ciprusi-orosz adómegállapodásról

A ciprusi kormányt teljesen váratlanul érte, hogy Oroszország megszüntetné a két ország közötti kettős adóztatásról szóló megállapodást. A Reuters arról számolt be, hogy a Putyin kormánya úgy véli, hogy az…

Bővebben >>>