Mi fán terem a bizalmi vagyonkezelés?

Trust vagy Treuhand. Az angolszász és a német jogrendben e két szó jelöli a bizalmi vagyonkezelés intézményét. Magyarországon ez a fogalom viszonylag ismeretlen, hiszen mindössze két éve, az új Polgári Törvénykönyv március 15-i életbelépésével honosodott meg ez a jogintézmény. De lássuk, miről is van szó pontosan!

A bizalmi vagyonkezelés szerződéses jogviszony. A vagyon tulajdonosa, a vagyonrendelő vagyonának egy részét elkülöníti, majd ideiglenesen egy vagyonkezelőre bízza azt. Innentől a vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a vagyon értékének megőrzésén, annak gyarapításán munkálkodik. Egy előre meghatározott idő elteltével aztán a vagyont a vagyonrendelő által meghatározott kedvezményezettnek (aki lehet akár a vagyonrendelő is) átadja. Tevékenységéért a vagyonkezelő díjat kap.

A bizalmi vagyonkezelés legnagyobb előnye, hogy a vagyon kezelőjére bízott javak védve vannak mind a vagyonrendelő, mind a kedvezményezett hitelezőitől, hiszen a tulajdonjog ténylegesen átszáll a vagyonkezelőre. Felvetődik a kérdés: akkor mégis mi a garancia arra, hogy a vagyonkezelő nem él vissza a helyzetével és a vagyon valóban visszakerül a kedvezményezetthez? Nos, a vagyonkezelésnek rendkívül szigorú szabályai vannak. A vagyonkezelőnek a rá bízott vagyont a saját vagyonától teljesen el kell különítenie. Így az védve van a vagyonkezelővel szembeni bármilyen követeléssel szemben.

A vagyonnal annak kezelője nem is tehet azt, amit akar. A törvény szigorú nyilvántartási, titoktartási, tájékoztatási és elszámolási kötelezettséget ír elő számára. Köteles a vagyon a kedvezményezett érdekeinek maximális figyelembe vételével kezelni és azt minden körülmények között megóvni. Amennyiben a vagyonból mégis átruház valamennyit egy harmadik személy részére, akkor az adott vagyontárgy a kezelt vagyon részeként visszakövetelhető. A szabályok ellen vétő vagyonkezelő pedig elmozdítható.

A bizalmi vagyonkezelés további előnye, hogy az ezt választók rengeteg időt és pénzt spórolhatnak meg, a kezelt vagyon pedig nagy valószínűséggel kedvezőbb módon fektethető be, mint normál körülmények között. Mivel a bizalmi vagyonkezelés rendkívül rugalmas, segítségével az ügyfelek érdekeit maximálisan figyelembe vevő megoldások alakíthatóak ki.

Facebooktwittergoogle_plusmail