Figyelem! Változott Luxemburg társasági joga!

Régóta várt törvényt fogadott el július közepén a luxemburgi parlament: az új társasági törvényt. Az új jogszabály sokkal egyszerűbb és korszerűbb a réginél és várhatóan megerősíti a Nagyhercegség vállalkozásbarát státuszát a világban. Az alábbiakban sorra vesszük a legfontosabb változásokat.

Az új társasági törvényben a nemzetközileg elismert legjobb megoldások szerint módosították a cégekre vonatkozó szabályokat, megszüntették az elavult követelményeket (például hogy ajánlott levélben kell összehívni a közgyűlést), modernebb cégvezetési megoldásokat vezettek be és új kiegészítő vállalkozási formákat is életre hívtak. Lássuk a legfontosabb változásokat:

 1. Tőkeszerkezet és finanszírozás:

 • A széles körben használt és elismert tracking share.

 • A részvényeket névérték alatt is lehet értékesíteni.

 • Nem kell luxemburgi bejegyzett könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni, ha részvényekkel egyenlítik ki egy tranzakció ellenértékét.

 • Az igazgatósági tagok és alkalmazottak kaphatnak részvényjuttatást.

 • Az Igazgatóság saját hatáskörben dönthet átváltoztatható kötvények kibocsátásáról méghozzá úgy hogy nem kell tekintettel lenni a jegyzett tőkére és nem kell időkorlátot sem meghatározni az átváltásra.

 • A minimális törzstőke követelmény részvénytársaságok esetében 30 ezer euróra, korlátolt felelősségű társaságok esetében 12 ezer euróra csökkent.

 • Egyszerűbbé vált az elsőbbségi részvényjegyzési jog szabályozása.

 • Lehetőség nyílt alapító részvények biztosítására és nyereségrészesedés kifizetésére (beleértve a kft-ket is).

 • A kft-k szolgáltatások ellenértékének fedezésére részvényt bocsájthatnak ki.

 • A részvénytársaságok kulcsfontosságú jellemzőit (átváltható kötvények, kötvénykibocsátás, részvények visszaváltása, nyilvános beszámolók stb.) kiterjesztették a kft-kre is.

 1. A befektetők és a vállalat kapcsolata:

 • A részvényesek meghatalmazott útján is gyakorolhatják jogaikat.

 • Egy részvénytársaság korlátozhatja a részvények vagy az átváltható kötvények átruházhatóságát.

 • A közgyűlést e-mailben vagy futár útján is össze lehet hívni.

 • A szavazati jog bizonyos esetekben korlátozható.

 • A szavazás elrendelése elismert és érvényes döntési forma.

 1. Vállalatirányítás

 • A részvénytársaság bizonyos feladatok elvégzésére speciális bizottságokat hozhat létre.

 • A kft-nek lehet vezérigazgatója.

 • Egy céget egyszerűsített eljárással is fel lehet számolni, ha az összes üzletrésze egy kézben van.

 • A luxemburgi bejegyzésű székhely Nagyhercegségen belüli áthelyezéséhez nem kell közjegyzői okirat.

 1. Két új vállalkozási forma:

 • Egyszerűsített részvénytársaság: olyan részvénytársaság, amely alapszabályában szabadon határozza meg irányításának feltételeit (részvények kibocsátása és átruházása, a részvényesek feladatai és hatásköre, az igazgatóság és a bizottságok ügyvezetőinek kinevezése, a határozatképesség szabályai stb.).

 • Egyszerűsített korlátolt felelősségű társaság: nincs előírva minimális törzstőke az alapításhoz és közjegyzőre sincs szükség.

 1. Nemzetközi befektetőknek és ingatlanfejlesztőknek bevezetett társasági formák

 • Société Civile (nem kereskedelmi cég ingatlanfejlesztésre): a jelenlegi tagok tetszés szerint határozhatják meg tulajdonuk átruházásának szabályait

 • Cooperative, azaz szövetkezet: már két taggal is létrehozható, szabadon eldönthető, hogy korlátolt vagy korlátlan felelősséggel bír és hogy a tagok miként osztoznak a vállalkozás hasznán.

Facebooktwittergoogle_plusmail