Bizalmi vagyonkezelés: így adózzunk utána!

A bizalmi vagyonkezelési szerződéssel a vagyon felett addig rendelkező személy a vagyonkezelőnek átadja a tulajdonjogot. A vagyonkezelő innentől a saját nevében, ám a kedvezményezett érdekében kezeli a reá bízott javakat. Felmerül a kérdés: kinek és milyen adót kell fizetni ezen tevékenység után?

Kérdés, amikor vagyon a vagyonkezelőhöz kerül, akkor az együtt jár-e bármiféle fizetési kötelezettséggel? Nos, amennyiben a tulajdon ingyenesen kerül a vagyonkezelőhöz, akkor nem kell illetéket fizetni. A bizalmi vagyonkezelő által kezelt vagyon tőke részének kiadása szerencsére adómentes ugyan, de illetéket esetleg kell fizetni utána. Illetéket tehát egyedül a kedvezményezett fizet, amikor kiadják részére a vagyont, azonban ezen előírás alól is létezik több kivétel:

  • ha a vagyonrendelő kapja vissza a tulajdonát, az illetékmentes ügylet,

  • ha a vagyonrendelő egyenes ági rokona és/vagy házastársa a kedvezményezett, akkor megint csak nem kell illetéket leróni a tranzakció után.

Ezt követően a legfontosabb szabály, hogy a vagyonkezelésbe adott javakból származó hozamot a kedvezményezett magánszemély osztalék jövedelmeként kezeli az adóhatóság. Amikor kifizetés történik, akkor az adóhatósági logika szerint először az osztalékot (vagyis a kezelt vagyon hozamát) kapja meg a kedvezményezett, majd ezután adja ki a vagyonkezelő a tőkerészt.

Az adótörvények értelmében a bizalmi vagyon kezelésbe adott vagyon is adóköteles, a közterheket viszont a vagyon kezelőjének kell teljesítenie. De milyen adókat kell fizetni a bizalmi vagyonkezelésben álló javak után? Például társasági adót mindenképpen! A kezelt vagyon ugyanis kap a NAV-tól adószámot és a társasági adó alanyának minősül. Az adó mértékét a megszokott szabályok szerint kell megállapítani. Csak annyi könnyítés van, hogy a kezelt vagyon társasági adójánál nem kell alkalmazni a jövedelem minimumra vonatkozó szabályokat. Természetesen lehet alkalmazni kezelt vagyonra a társasági adóról szóló törvény nyújtotta további lehetőségeket: a kezelt vagyonba érkező osztalék és árfolyamnyereség után nem kell adózni.

Általános forgalmi adót (ÁFA) a vagyon átadásakor általában nem kell fizetni. A vagyon kiadásánál viszont előfordulhat, hogy a vagyonkezelőnek ÁFÁ-t kell fizetnie. Ha a vagyonrendelő a kedvezményezett, akkor természetesen ÁFÁ-t sem kell fizetnie akkor, mikor visszakapja korábbi tulajdonát.

Facebooktwittergoogle_plusmail